Fun with physics and technology

Fun with physics and technology

Nazwa szkoły:
Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie

Koordynatorzy:
Małgorzata Paszkiewicz

Szkoły partnerskie:
Liceo Linguistico Statale “I. Alpi”, Włochy

Obszary tematyczne:
technologia, fizyka, język obcy

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/78757

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat europejskiego konkursu eTwinning 2020

 

Projekt “Fun with physics and technology” to współpraca dwóch szkół średnich. Jego celem było ocieplenie i przedstawienie wizerunku fizyki jako zbioru zjawisk, które występują w życiu codziennym. Uczniowie wykonywali eksperymenty przy użyciu przedmiotów codziennego użytku, poznawali kreatywne narzędzia internetowe do tworzenia tablic grupowych, ebooków, prezentacji i gier. Ćwiczyli także umiejętności językowe i komunikacyjne porozumiewając się z partnerami podczas pracy w międzynarodowych zespołach.

 

Pierwszym działaniem było przygotowanie przez uczniów tablic, na których przedstawiali siebie, swoje szkoły i miasta, kształtując kompetencje kluczowe z zakresu informatyki. Następnie, przeprowadzali eksperymenty bazując na wytycznych platformy Physics in Advent. Codziennie, w okresie przed Bożym Narodzeniem, wybrani uczniowie nagrywali swoją wersję przedstawionego eksperymentu, dowiadując się, jaki będzie jego wynik, dzięki czemu poszerzali zakres wiedzy programu nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej oraz kształtowali kompetencje matematyczno-techniczne. Swoje działania opisywali na przygotowanym arkuszu ewaluacyjnym, po czym porównywani wyniki z członkami grupy po stronie włoskiej.

Jednocześnie, uczniowie przygotowali projekty logo i wspólnie (ankieta) wybrali to, które miało ich reprezentować.

Kolejnym efektem działań projektowych było wspólne utworzenie ebooka z nagraniami wideo i kartami ewaluacyjnymi wszystkich eksperymentów.

Ponadto uczniowie wspólnie, w międzynarodowych grupach opracowali quiz Kahoot.

Największym sukcesem projektu jest wykształcenie wśród młodzieży umiejętności komunikacji w języku obcym, pozbycie się zahamowań związanych z możliwością popełniania błędów. Dodatkowo, nabyte umiejętności z zakresu technologii przydadzą się im zarówno w pracy w szkole, jak i poza nią. Uczniowie nieco przychylniej patrzą również na fizykę jako przedmiot szkolny i widzą jej obecność w życiu codziennym. Dzięki współpracy, uczniowie mieli możliwość obcować z inną kulturą, poznać życie nastolatków w innym kraju. Doskonalili pracę zespołową, znajomość języka angielskiego i narzędzi technologicznych. Ponieważ był to pierwszy przeprowadzony przeze mnie projekt eTwinning, nauczyłam się prowadzenia takich działań, co zapewne będzie skutkować założeniem przeze mnie kolejnych projektów. Mam również możliwość dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami chcącymi taki projekt przeprowadzić.

Koordynatorka