Future Classroom Lab – Collaborative teaching and learning with ICT tools

Future Classroom Lab – Collaborative teaching and learning with ICT tools

Zapraszamy nauczycieli każdej specjalności zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Collaborative teaching and learning with ICT tools przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli. Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 29-30 stycznia 2018 (pobyt w Brukseli w dniach 28-30 stycznia 2018). Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

 

Krótki opis warsztatów:

Collaboration is a valuable 21st century skill, yet teaching about or through collaboration remains rare in schools because of a lack of understanding of what real collaboration in an educational setting means. The participants will explore a range of tools and ideas that help them to promote collaborative and team work among students and to integrate ICT into their teaching practice in a collaborative and sustainable way. The workshop is ideal for teachers involved in eTwinning, giving them ideas to set up more innovative collaboration projects. The content and the activities are also built upon and integrate the experience of the CO-LAB project and its educational resources.

 

Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w warsztatach i spełniasz warunki rekrutacji zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na szkolenie:

  1. czynny nauczyciel każdej specjalności
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Organizatorzy informują, iż w warsztatach weźmie udział 6 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 1 stycznia 2018

Informujemy, że:

  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania oryginału oświadczenia uczestnika – w treści dokumentu znajdującego się poniżej.

Zasady udziału w szkoleniach eTwinning

Kontakt:
tel. 224-631-226
enowak@frse.org.pl