Future Classroom Lab: Entrepreneurial Learning with ICT tools

Future Classroom Lab: Entrepreneurial Learning with ICT tools

Zapraszamy nauczycieli każdej specjalności zainteresowanych udziałem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. „Entrepreneurial Learning with ICT tools” przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli. Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 5-6 marca 2018 (pobyt w Brukseli w dniach 4-6 marca 2018). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

“Sense of initiative and entrepreneurship” is a key competence to be acquired through education and should be developed from primary education in each subject. Entrepreneurship is an individual’s ability to turn ideas into action. It includes problem solving, team-working, creativity, innovation, risk-taking, ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. It is about enabling young people to develop the mind-set and skills they need for life and work. In this workshop the participants will explore methods and tools to support entrepreneurial mind-set and skills of learners and learn how to apply them in any subject and any age group with the help of ICT tools. The teachers will learn also how to integrate entrepreneurial dimension in their eTwinning projects and hear about useful online resources.

Warunki rekrutacji na szkolenie:

 1. czynny nauczyciel (każdej specjalności) zarejestrowany w programie eTwinning
 2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning)
 3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

 • zapoznać się z Zasadami udziału w szkoleniach eTwinning
 • wypełnić, podpisać i zeskanować Oświadczenie uczestnika (druga strona w/w pliku)
 • wypełnić FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY, załączając do niego skan w/w Oświadczenia uczestnika
 • przesłać pocztą tradycyjną oryginał wypełnionego i podpisanego Oświadczenia uczestnika na adres:Krajowe Biuro eTwinning
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa
  (z dopiskiem Oświadczenie – FCL)

Organizatorzy informują, iż w warsztatach wezmą udział osoby, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 stycznia 2018
Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenia warunków podróży i konsultację z dyrekcją szkoły pod kątem swojej dostępności w datach szkolenia. Przypominamy, że zwracamy jedynie koszty połączeń lotniczych.

Informujemy, że:

 • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
 • nauczyciele, którzy uczestniczyli już w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego nie będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji;
 • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.

 

Kontakt:
tel. 224-631-226
enowak@frse.org.pl