Future Classroom Lab: Science, Technology, Engineering and Mathematics in primary school classrooms

Future Classroom Lab: Science, Technology, Engineering and Mathematics in primary school classrooms

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów ścisłych oraz przyrodniczych, pracujących w szkołach podstawowych, zainteresowanych udziałem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. „Science, Technology, Engineering and Mathematics in primary school classrooms” przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 25-29 czerwca 2018 (pobyt w Brukseli w dniach 24-29 czerwca 2018). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

The “Science, Technology, Engineering and Mathematics in primary school classrooms” course provides primary teachers, with no particular STEM background, with resources and ideas that will help them bring effective and quality teaching of STEM disciplines at primary level, while developing and applying innovative teaching approaches to increase young students’ knowledge, skills and interest in STEM. The course includes hands-on workshops (e.g. coding) and active exploring of online resources such as virtual labs and research centers or space related activities, among other ingenious tools. Primary teachers have the opportunity to exchange knowledge while being introduced to different creative teaching approaches and practices, to be used both in STEM and in cross-curricula capacity, in the classroom. The course is co-organized by Scientix, the community for Science education in Europe.

Warunki rekrutacji na szkolenie:

 1. czynny nauczyciel przedmiotów ścisłych i/lub przyrodniczych, pracujący w szkole podstawowej
 2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning)
 3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

 • zapoznać się z Zasadami udziału w szkoleniach eTwinning
 • wypełnić, wydrukować, podpisać i zeskanować Oświadczenie uczestnika(druga strona dokumentu Zasady udziału w szkoleniach eTwinning);
 • wypełnić internetowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, załączając do niego skan w/w Oświadczenia uczestnika
 • przesłać pocztą tradycyjną oryginał wypełnionego i podpisanego Oświadczenia uczestnika na adres:
  Krajowe Biuro eTwinning
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa
  dopisek Oświadczenie – FCL

Organizatorzy informują, iż w warsztatach wezmą udział osoby, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 18 czerwca 2018

Informujemy, że:

 • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
 • nauczyciele, którzy uczestniczyli już w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego nie będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji;
 • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.

 

Kontakt:
tel. +48 509 492 035
Edgar.Jurkevic@frse.org.pl