Future Classroom Lab Summer Academy

Future Classroom Lab Summer Academy

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego „Future Classroom Lab”

Zapraszamy nauczycieli każdej specjalności zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab Summer Academy  organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Enhancing creativity and innovation in my classroom przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 3-7 lipca 2017 (pobyt w Brukseli w dniach 2-7 lipca 2017). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

Do schools kill or nurture creativity? Would you like your school to be a place where the students can develop skills and attitudes that combine elements such as creativity, critical thinking, collaboration, imagination and inventiveness? This course will lead the participants to reflect on how to nurture creativity in students and how to teach creatively! The participants will explore a range of (ICT) tools strategies for this, such as content creation, digital storytelling, flipped classroom, augmented reality, content curation, etc. The course is designed to enhance the joy of learning. It is aimed at teachers who want to learn how to create innovative learning content and who want to network with like-minded peers.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. aktywny nauczyciel każdej specjalności;
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Organizatorzy informują, iż w warsztatach weźmie udział 6 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 21 maja 2017

Informujemy, że:

– osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

– w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;

– pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego;

– osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania oryginału oświadczenia uczestnika.

Zasady udziału w szkoleniach eTwinning