GAME! Garden in Amazing Mathematical Experiences

GAME! Garden in Amazing Mathematical Experiences

Przedmiot: 
matematyka i sztuka
Nazwa szkoły: 
Miejski Zespół Szkół – Gimnazjum nr 1 w Czeladzi

Koordynatorzy:
Małgorzata Pawlik-Podgórska i Barbara Orkisz

Partnerzy:
Collège les Eyquems (Francja), OŠ Preska i Osnovna šola Škofja Loka-Mesto (Słowenia), Gimnazjum nr 44 im.Gen.Pawła Chrzanowskiego i Szkoła Podstawowa w Dywitach (Polska), Havukosken koulu (Finlandia), I.E.S. Luis de Camoens (Hiszpania), IISS “A. Righi” (Włochy), Liceul Teoretic Jean Monnet (Rumunia), Osnovna škola Brodarica (Chorwacja),

Obszary tematyczne:
matematyka/geometria, sztuka, ekonomia, języki obce, informatyka/ICT, geografia, geologia, historia, nauka o zdrowiu, przyrodnicze, fizyka, edukacja medialna

Języki projektu:
angielski

TwinSpace projektu:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p99136/welcome

Nagrody i wyróżnienia:
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2016
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Tematem przewodnim projektu były ogrody widziane z perspektywy nauk przyrodniczych, matematyki, sztuki, a głównym zadaniem było poznanie praktycznych zastosowań matematyki i nauk przyrodniczych w ogrodach oraz doskonalenie umiejętności społecznych i międzykulturowych poprzez współpracę w grupach oraz współpracę z uczniami szkół partnerskich. Młodzież miała okazję do obserwowania przyrody, poszukiwania w niej symetrii, klasyfikowania roślin, wyjaśniania zachodzących w roślinach procesów fizycznych. Analizowali działanie urządzeń nawadniających i budowali ich modele. Wizyty w lokalnych obiektach przyrodniczych, poznawanie ogrodów i parków w krajach partnerskich z perspektywy zarówno badacza jak i artysty dodatkowo uświadomiło uczniom potrzebę dbania o środowisko naturalne.

Uczniowie przyjęli rolę badaczy przyrody, konstruktorów fontann, projektantów ogrodów i reporterów. Wykorzystywali lokalne otoczenie (parki i ogrody) do poszukiwania matematycznych figur, fizycznych zjawisk i ciekawostek przyrodniczych, przeprowadzali wywiady z pracownikami. Przygotowali też prezentacje na temat znanych ogrodów na świecie oraz Quiz. Uczniowie mierzyli wysokości drzewa za pomocą jego cienia oraz innych metod geometrycznych (każda szkoła zastosowała inną metodę), budowali urządzenia nawadniające, i prezentowali zasady ich działania swoim partnerom w czasie wideokonferencji, wyjaśniali mechanizm pobierania wody przez rośliny, szukali symetrii w przyrodzie i otoczeniu. Odbył się też happening w szkołach partnerskich z okazji święta liczby Pi.

Realizacja projektu międzynarodowego o tematyce przyrodniczej doskonale wpisuje się w innowacyjny sposób nauczania jakim jest CLIL, gdyż uczniowie jednocześnie poznawali nauki przyrodnicze, sztukę i język obcy. Do działania motywowała ich komunikacja z kolegami z innych krajów. Starali się jak najlepiej wypaść w kwestii językowej oraz technicznej. Wciąż szukali nowych rozwiązań TIK, poszerzali swoje słownictwo, aby przejrzyście, nowocześnie i ciekawie móc zaprezentować swoją pracę.

Pierwszym etapem współpracy była burza mózgów w Google Drive. Przez kilka dni wszyscy zapisywali swoje pomysły, edytowali już istniejące i wspólnie wypracowywali plan działania ustalając rodzaj, kolejność oraz szczegóły następnych aktywności.

W kolejnych etapach dużą rolę odegrały liczne wideokonferencje, w trakcie których partnerzy uczyli się nawzajem korzystania z różnorodnych narzędzi przydatnych w realizacji projektu oraz omawiali szczegóły swoich doświadczeń.

W dużej i zróżnicowanej grupie reprezentującej różne przedmioty nie wszyscy partnerzy zdecydowali się na realizację wszystkich zadań, ale mimo tego wiele aktywności udało się przeprowadzić wspólnie, np. konkurs na logo projektu i słownik „ogrodowy”: wszystkie szkoły przedstawiły swoje propozycje, głosowały, a potem wysyłały pocztą nagrody do zwycięzców, którzy dokumentowali rozpakowywanie kolejnych paczek na TwinSpace. A słownik „ogrodowy” powstał we wszystkich językach krajów partnerskich.

Rezultaty projektu, jego ewaluacja, były dostępne dla wszystkich na TwinSpace oraz stronie szkoły. Dodatkowo w szkole, w widocznym miejscu umieszczono  plakat przygotowany przez uczestników jako podsumowanie projektu. Plakat później został wyeksponowany w pracowni fizycznej i był prezentowany w czasie lekcji fizyki we wszystkich klasach gimnazjum.

Widoczne w szkole działania uczestników projektu sprawiły, że inni gimnazjaliści też chcą realizować projekt edukacyjny budując, eksperymentując i współpracując w eTwinning. Zalety międzynarodowej współpracy dostrzegają również rodzice uczniów i motywują swoje dzieci do udziału w projektach oraz wspierają je w działaniu. Jest to również argument dla rodziców, decydujących w której szkole ich dziecko będzie kontynuowało naukę.

Największą jednak korzyścią jest doświadczenie zdobyte w czasie realizacji projektu. Uczniowie stosowali wiedzę w praktyce wykonując liczne eksperymenty tworząc modele i projekty. Kilku uczniów zaprezentowało swoje eksperymenty w czasie powiatowego konkursu w innej szkole, otrzymując wyróżnienie. To zachęciło ich do dalszej pracy. Doświadczenia przygotowane w projekcie zostały też zaprezentowane w szkole, w czasie rejonowego konkursu dot. nauk przyrodniczych. Zdobywanie wiedzy w ten sposób okazało się dla nich naprawdę ciekawe. Rozmowy z kolegami z innych krajów budziły wiele emocji, były sprawdzianem umiejętności językowych, dały satysfakcję i dalszą motywację do nauki. Poznali wiele ciekawych zastosowań technologii informacyjnej. Doskonalili umiejętność pracy w grupie i uczyli się odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy.

 

…Matematyka jest trudna i często abstrakcyjna, nie zawsze w prosty sposób to co dzieje się na lekcji przekłada się na codzienną rzeczywistość. Umiejętne wplatanie jej w treści projektu pozwala spojrzeć na nią z ciekawszej i szerszej perspektywy. Zastosowanie technologii informacyjnej do komunikowania się i opracowywania rezultatów stanowiło dla młodzieży wielką atrakcję gdyż posługiwali się tym co lubią na co dzień – komputerem i Internetem. Językiem angielskim posługiwali się nareszcie nie w odgrywanych na lekcji dialogach. Atrakcyjna była współpraca po raz pierwszy z kolegami z innych krajów i (chociaż znali plan działań) nie wiedzieli co z tego ostatecznie wyniknie. Czuli się też zjednoczeni we wspólnym działaniu, bardziej niż w projektach krajowych, bo chcieli dobrze wypaść przed kolegami z krajów partnerskich…

Koordynatorki

 

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu znajdują się na jego TwinSpace.