Grand Kids’ Grandparents

Grand Kids’ Grandparents

Przedmiot: 
język angielski
Nazwa szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim

Koordynator:
Beata Lenartowicz

Szkoła partnerska:
Newburgh Primary School, Warwick, Wielka Brytania

Język projektu:
angielski

Strony internetowe:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p63714/welcome

Nagrody i wyróżnienia:
II miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2012 – kategoria: Wnukowie i Dziadkowie
Krajowa Odznaka Jakości

 

Cele projektu:

  • nawiązanie dialogu międzypokoleniowego i wzmacnianie więzi rodzinnych;
  • odkrywanie rodzinnych historii;
  • współpraca z rówieśnikami ze szkoły brytyjskiej i doskonalenie umiejętności językowych.

Prace w projekcie rozpoczęliśmy od zorganizowania platformy TwinSpace, która stanowiła główną płaszczyznę współpracy oraz miejsce do gromadzenia wypracowanych materiałów. Następnie zaprosiliśmy do udziału w działaniach naszych kluczowych uczestników: babcie i dziadków.

Najważniejszym efektem naszych działań był e-book – fantastycznie ilustrowany tomik poezji wykonany przez uczniów. Tematem zarówno rysunków, jak i wierszy byli dziadkowie.

W ramach działań projektowych dziadkowie dzielili się ze swoimi wnukami zdjęciami i opowieściami z młodości, pokazywali zabawki z dzieciństwa itp. Dzieci były zaskoczone zmianami oraz postępem technologicznym, jaki nastąpił przez okres pięćdziesięciu lat, co było szczególnie widoczne na przygotowanych prezentacjach, w których dziadkowie przedstawiali swoje rodzinne miasta z okresu dzieciństwa. Prezentacje o mieście zrobili także wnukowie. Zadanie to polegało na zgromadzeniu zdjęć miejscowości z czasów dzieciństwa zarówno starszego, jak i młodszego pokolenia. Młodzi uczestnicy przygotowali m.in. fotografie, które zrobiono im dokładnie w tym samym miejscu, gdzie wykonywane były stare zdjęcia.

Wśród tych międzypokoleniowych porównań znalazło się zadanie polegające na opowiadaniu o swoim hobby. Okazało się, że babcia ucznia z Warwick kolekcjonuje skamieliny, co bardzo zaciekawiło wszystkie dzieci z obu szkół partnerskich w rezultacie uczniowie stworzyli swoje własne skamieliny z plasteliny i gipsu, które później zaprezentowali na filmikach opublikowanych na blogu oraz w serwisie YouTube.

Młodzi uczestnicy zajęli się również produkcją ozdób wielkanocnych z gliny. Glina była materiałem niezwykle popularnym w dzieciństwie dziadków, podczas gdy młodsze pokolenie trzymało ją w dłoniach po raz pierwszy podczas naszych warsztatów. Seniorzy pełnili rolę nauczycieli rzeźby w glinie.

Do najciekawszych zadań trzeba zaliczyć tworzenie opowiadania, którego głównymi bohaterami byli „przybrani dziadkowie” – dwie maskotki Polonica i Britainos. Dzieci z obu krajów dopisywały kolejne części historyjki o tej polsko-brytyjskiej parze. Najlepszą motywacją do tworzenia kolejnych przygód okazały się lalki bohaterów wręczone dzieciom. Polonica i Britainos byli goszczeni przez swoje „wnuki” w Polsce i Wielkiej Brytanii. Maskotki uczestniczyły w zajęciach szkolnych, pomagając uczniom nauce, brały udział w działaniach pozaszkolnych np. podczas zorganizowanej specjalnie dla nich wycieczki krajoznawczej po mieście. Polonica i Britainos odwiedzali uczniów kolejno w ich domach, gdzie dzieci obmyślały coraz to bardziej kreatywne aktywności z ich udziałem, rejestrując je przy pomocy zdjęć oraz filmów.

Partnerzy projektu chcieli również wspólnie świętować Dzień Babci i Dziadka, okazało się jednak, że z powodu różnic kulturowych jest to niemożliwe. Dzień Babci i Dziadka obchodzi się w Polsce kolejno 21 i 22 stycznia, podczas gdy brytyjskie święto Grandparents’ Day obchodzi się w pierwszą niedzielę października, dlatego też każda z placówek zmuszona była osobno celebrować ten dzień.

Obie szkoły pracowały bardzo intensywnie. Wyszukiwaliśmy zagadnienia do wspólnej realizacji (np. tomik poezji napisany przez dzieci polskie i brytyjskie i opublikowany jako e-book czy też bajka opowiedziana przez babcię z Wielkiej Brytanii, która została zilustrowana przez polskich uczniów). Porównywano również przepisy kulinarne babć oraz zwierzęta, jakie posiadali dziadkowie, ucząc się podobieństw i różnic w tradycjach i obyczajach krajów partnerskich.

Kontakt między szkołami odbywał się poprzez pocztę, zarówno tę elektroniczną, jak i tradycyjną. Dzieci z obu placówek ceniły także tablicę interaktywną, która umożliwia naukę poprzez zabawę oraz ułatwia komunikację między krajami.

Zarówno starsi, jak i młodsi uczniowie bardzo entuzjastycznie włączyli się we wszystkie działania. Zgłaszali też własne propozycje i realizowali je w ciekawy sposób. Dzieci z klas młodszych chętnie przygotowywały, a następnie układały puzzle online, wykonywały portrety i projekty domów dla dziadków czy prezentacje multimedialne. Starsi uczniowie przeprowadzali wywiady z dziadkami, nakręcali filmy, przygotowywali materiały interaktywne.

Godne podkreślenia są ogromny entuzjazm i zaangażowanie dziadków, którzy włączyli się do projektu. Z nieukrywaną radością spotykali się z wnukami i ich przyjaciółmi, by udzielić wywiadu, opowiedzieć o swoim dzieciństwie, nauczyć dzieci niejednokrotnie zapomnianych już zabaw czy umiejętności. Często pojawiało się wzruszenie czy nawet łzy radości. Dziadkowie czuli się bardzo ważnymi i potrzebnymi osobami. Niekiedy ich wypowiedzi miały charakter bardzo osobisty, innym razem humorystyczny czy pouczający.

W pracy nad projektem wykorzystaliśmy wiele nowych narzędzi internetowych do tworzenia i publikowania wierszy, opowiadań, historyjek, komiksów (e-book, Bixbook, Zimmertwins, Makebeliefsomix). Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyły się programy umożliwiające tworzenie wypowiedzi w języku angielskim – Blabberize i Voki. Uczniowie mieli okazję zredagować wypowiedź, a następnie przeanalizować ją pod względem językowym, by była zrozumiała dla odbiorcy.

Osiągnięte rezultaty i korzyści:

  • liczne filmy, prezentacje PowerPoint, zdjęcia, prace plastyczne;
  • scenariusz spotkania z dziadkami z okazji Dnia Babci, koncerty muzyczne;
  • materiały dydaktyczne: teksty z lukami, zadania matematyczne, ćwiczenia z języka angielskiego;
  • wzrost wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych, własnych korzeni rodzinnych, historii naszego miasta;
  • wzrost umiejętności językowych – wzbogacony zasób słownictwa czynnego i biernego, wzrost umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, redagowania pism użytkowych (listów, e-maili);
  • szacunek do ludzi starszych, wzmocnienie więzi z nimi;
  • poszanowanie pracy własnej i innych osób, współdziałanie w grupie dla osiągnięcia wspólnego celu.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu:

Rezultaty projektu, czyli materiały wypracowane i opublikowane na TwinSpace projektu mogą być wykorzystywane na wielu etapach kształcenia, poczynając od przedszkola, na szkole ponadgimnazjalnej kończąc. Obejmują one treści z różnych dziedzin: historii, matematyki, sztuki, muzyki, języka angielskiego, techniki itp.

Każda kolejna zakładka na TwinSpace projektu dostarcza kolejnych tematów i propozycji zadań dla ucznia, które mogą być wykonane na lekcji lub w domu przy udziale dziadków, rodziców lub kolegów. Zawarte materiały w postaci filmów, prezentacji, e-booków mogą stanowić materiał dydaktyczny, a quizy, krzyżówki, teksty z lukami pomogą sprawdzić zdobytą wiedzę. Większość tych ćwiczeń ma charakter interaktywny, dlatego też dzieci chętnie z nich korzystają, bawiąc się i ucząc jednocześnie.