Grandparent’s experience in love: grandchildren

Grandparent’s experience in love: grandchildren

Przedmiot: 
wychowanie przedszkolne
Nazwa szkoły:
Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju

Koordynator:
Anna Urbasik

Szkoły partnerskie:
Istituto Comprensivo Lagonegro, Lagonegro, Włochy
ODZ 13, Varna, Bułgaria
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Veria, Grecja
Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”, Daugavpils novads, Łotwa
GRADINITA NR.44 PP-PS, Constanta, Rumunia

Czas trwania projektu:
4 miesiące

Język projektu:
angielski

Strony internetowe:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p70796
http://mybestgrandparents.blogspot.com/

Nagrody i wyróżnienia:
I miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2012 – kategoria: Wnukowie i Dziadkowie
Krajowa Odznaka Jakości

 

Cele projektu:

 • podkreślenie roli rodziny w życiu dziecka i kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
 • zainteresowanie nauką języków obcych i chęć udoskonalenia sprawności językowych;
 • doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się TIK i zastosowanie ich w celach edukacyjnych;
 • rozwijanie zdolności artystycznych;
 • łączenie przedmiotowych treści wynikających z programów nauczania z tematem realizowanego projektu;
 • rozpoznawanie podobieństw i różnic kulturowych, akceptacja różnorodności kulturowej.

Poprzez realizację projektu Grandparent’s experience in love: grandchildren chcieliśmy pokazać, że ludzie starsi pełnią wobec wnuków funkcje opiekuńczo-wychowawcze, spędzają z nimi niejednokrotnie więcej czasu niż rodzice, są też związani z najmłodszym pokoleniem silną więzią uczuciową. W takiej atmosferze przekazują mu własne wartości kulturowe i kształtują wzory postępowania. Bycie dziadkami jest zatem jednocześnie ogromną radością, ale też wiąże się z ogromną pracą. Nasz projekt koncentruje się na relacjach najmłodszego pokolenia z najstarszym, podkreślając, jakim skarbem dla wnuków są ich dziadkowie.

Wspólnie ze szkołami partnerskimi wypracowaliśmy plan działania. Wszystkie strony projektu bardzo intensywnie angażowały się w każde zaplanowane zadanie – nauczyciele oraz uczniowie tworzyli materiały, aby móc zaprezentować je na stronach projektu. Dzieci i dziadkowie wymieniali się własnymi pomysłami i doświadczeniami, które okazały się nieodzowne przy organizacji działań projektowych.

Nasza aktywność rozpoczęła się od przygotowania przez najmłodszych prezentacji na temat swojego kraju. Następnie wykonano ilustrowany słownik języka angielskiego i ojczystego, obejmujący np. słowa babcia, dziadek i wnuki. Następnie spośród prac plastycznych przedszkolaków, ilustrujących tytuł naszego przedsięwzięcia, wybraliśmy logo projektu. W drodze głosowania na wspólnym blogu wyłoniony został rysunek z Bułgarii.

Dzieci ze szkół partnerskich stworzyły wzruszającą listę 25 powodów miłości dziadków do wnuków i wnuków do dziadków, dzięki której nauczyły się, że owe powody są uniwersalne, niezależne od miejsca zamieszkania. Rozwijając zdolności literackie naszych podopiecznych, poprosiliśmy ich o stworzenie książki z wierszami własnego autorstwa. Tematyka dzieł małych poetów dotyczyła oczywiście ich dziadków, którym dedykowano prace.

Zdolności muzyczne dzieci rozwijane były poprzez naukę piosenki dla babci i dziadka. Przedszkolaki zaśpiewał utwór przed kamerą, a rówieśnicy z zagranicy mogli go odsłuchać za pośrednictwem strony internetowej.

Zorganizowano oddzielne zajęcia tylko z babciami oraz tylko z dziadkami. Podczas spotkań z babciami gotowano potrawy typowe dla danego kraju, przysmaki, które babcie szykują dla wnuków. Wynikiem tej współpracy stała się książka pt. European Granmother’s Cookbook zawierająca przepisy dań wykonanych podczas realizacji zadania. Aktywność wnukowie – dziadkowie zakładała tworzenie wspólnych budowli z klocków, jak również udział w rozmaitych dwuosobowych grach. Nie zabrakło oczywiście również zabaw z obydwojgiem dziadków.

Ciekawym działaniem podczas realizacji projektu było Wspólne czytanie z babcią i dziadkiem. Dzieci podziękowały  ukochanym najbliższym, przygotowując dla nich przedstawienie, które zostało nagrane w formie wideo i wstawione na stronę projektu.

Projekt przyczynił się m.in. do wspomagania rozwoju mowy dzieci. Dzięki niemu mówiły płynnie i zrozumiale w swym ojczystym języku, jak również uczyły się wymowy słów w języku obcym. Założeniem projektu było też wychowanie przez sztukę – dziecko stało się zarówno widzem, jak i twórcą projektów artystycznych (nagrywanie filmów, udział w przedstawienia, oglądanie produktów pracy kolegów z partnerskich krajów). Wychowanie przez sztukę to także muzyka, śpiew, pląsy i taniec: dzieci tańczyły ze swymi dziadkami, śpiewały piosenki, ale także słuchały utworów wykonywanych przez kolegów w obcych językach.

Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawę stało się istotnym punktem naszego przedsięwzięcia: najmłodsi bawili się z dziadkami, ale też oglądali zabawy dzieci z innych krajów, poznając nowe rodzaje gier rówieśników. W ramach projektu wspieraliśmy także wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne: dzieci bawiły się z osobami bliskimi, potrafiły zaprezentować swój kraj i miasto, zapoznawały się z wyglądem map i flag, a także ciekawych miejsc w innych krajach partnerskich.

W wyniku prac nad projektem nastąpiła duża integracja grupy (rodziców, dziadków, dzieci i nauczyciela).Tematyka realizowanych działań sprawiła, że cieszyły się one dużym zaangażowaniem dziadków i dzieci. Ponadto mali uczestnicy poczuli się dumni ze swoich dziadków oraz dzięki wspólnemu tworzeniu publikacji internetowej zauważyli rzeczywisty postęp pracy.

Najlepszym wynikiem naszego projektu jest jednak miłość i cierpliwość, jaką dziadkowie okazują w stosunku do dzieci i przywiązanie, jakie dzieci wykazują w stosunku do swoich dziadków.

Osiągnięte rezultaty i korzyści:

 • słownik wielojęzyczny, książka kucharska, wspólna książka z wierszami dzieci dla babć i dziadków;
 • lista 25 powodów, dla których babcie i dziadkowie kochają wnuki, a wnuki dziadków;
 • nagrania piosenek;
 • wzrost znajomości TIK, strona internetowa naszego projektu;
 • poszerzenie wiedzy o innych krajach i poznanie możliwości spędzania czasu z dziadkami zarówno w swoim, jak i w innych krajach;
 • aktywny udział dziadków w życiu przedszkola/szkoły;
 • wzbogacenie doświadczenia edukacyjnego dzieci o nowe formy pozyskiwania wiedzy;
 • wzrost kreatywności;
 • rozwój umiejętności językowych, w tym posługiwanie się językiem angielskim;
 • wykształcenie właściwych postaw społecznych poprzez poznanie i właściwe używanie zwrotów grzecznościowych, ukształtowanie postawy szacunku wobec osób dorosłych i starszych.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu:

W przedszkolu umieszczono tablicę informacyjną projektu, dzięki której dzieci, rodzice i dziadkowie mieli możliwość poznania podstawowych faktów oraz tradycji kulturowych krajów partnerskich. Ponadto mogli zaznajomić się z realizowanym projektem poprzez korzystanie ze strony internetowej projektu w języku obcym.

Realizacja projektu spotkała się z dużym zainteresowaniem nauczycieli z placówek przedszkolnych na terenie miasta, ze względu na jego promocję na stronie internetowej przedszkola. Tematyka przedsięwzięcia i jego rezultaty wskazują, że można je kontynuować bądź też przeprowadzić w innej szkole, tak w kraju, jak i za granicą.