Green Missions

Green Missions

Przedmiot:
przyroda

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie

Koordynator:
Agata Czarniakowska, Barbara Głuszcz, Dorota Zimacka

Szkoły partnerskie:
32 Primary School of Patra (Grecja)
Daugavpils Saskaņas pamatskola (Łotwa)
Ysgol Gymraeg y Gwernant (Wielka Brytania)
Obszary tematyczne:
przyroda, informatyka, język obcy

Języki:
angielski

Strony projektu:
https://twinspace.etwinning.net/9504/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu europejskiego 2017

 

Głównym celem projektu było podniesienie świadomości uczniów (9-11 lat) w zakresie ochrony środowiska, kształtowanie ich postaw prozdrowotnych i uwrażliwienia jego uczestników na kwestie środowiskowe poprzez atrakcyjne gry i misje.

Od początku uczniowie byli podzieleni na grupy międzynarodowe i uczestniczyli w misjach związanych m.in. z ochroną zwierząt, recyklingiem, oszczędzaniem energii i zdrowym stylem życia, w których doskonaląc znajomość języka angielskiego, umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii, komunikację i umiejętność pracy zespołowej wypracowali wspólnie liczne produkty końcowe.

Wszystkie zadania były planowane w taki sposób, aby poszczególne działania składały się na wspólny efekt końcowy – np. uczniowie wspólnie zaprojektowali i wybrali maskotki: postać pozytywną, dbającą o środowisko Greennie oraz postać negatywną, leniwą i myślącą jedynie o swoich przyjemnościach Muddler, które nie tylko stały się bohaterami wspólnie napisanych opowiadań, ale odwiedziły też wszystkie szkoły partnerskie przywożąc do wykonania ciekawe zadania oraz drobne podarunki.

Razem też wybierali nazwę grupy, w której pracują (nazwa zagrożonego gatunku), wspólnie realizowali zadania WebQuestu dzieląc między siebie role, gromadząc materiały i przygotowując prezentację na temat ‘patrona’ swojej drużyny. Razem wymyślali jego przygody i opracowywali tematycznie związane gry.

Ciekawym doświadczeniem okazała się rywalizacja zespołów w quizach językowych serwisu Freerice, działającego w ramach Światowego Programu Żywnościowego ONZ, w którym uczniowie odpowiadając na pytania dotyczące języka angielskiego zdobywali nie tylko punkty dla swoich zespołów, ale także ziarenka ryżu, przekazywane następnie głodującym dzieciom (każda prawidłowa odpowiedź oznaczała przekazanie przez sponsorów 10 ziarenek dla potrzebujących). Rozwiązując testy uczniowie nie tylko dobrze się bawili, uczyli, ale też z dumą prezentowali znajomym swoje rezultaty, które przekładały się na realną pomoc w dożywianiu ludzi. A przy okazji międzynarodowe grupy rywalizowały ze sobą w liczbie zebranych ziaren, co dodatkowo podgrzewało ich emocje. Dzięki projektowi uczniowie poznali także zasady zdrowego stylu życia oraz sposoby, w jaki mogą pomóc środowisku.

Pojawiały się także zadania, które uczniowie wykonywali indywidualnie: rysunki, modele maskotek, logo, komentowanie, wpisy na forum i na Facebookowym profilu maskotek, dieta Muddler i Greennie, typowe śniadanie, ewaluacja projektu, ankieta Are you more like Greennie or Muddler dotycząca zdrowego stylu życie, zbiórka surowców wtórnych. W indywidualnych zadaniach wynik zespołów był średnią punktów, które członkowie drużyny otrzymywali w swoich szkołach.

Były też takie przedsięwzięcia, które realizowano jako działania szkoły, np. prezentacja placówki, stołówki, planu lekcji, dzienniki z podróży maskotek, pytania i odpowiedzi na Thinglink i VoiceThread dotyczące zaprezentowanych materiałów, część opowiadania A Day without Electricity, chmurki z zaszyfrowanymi hasłami ekologicznymi do odgadnięcia przez partnerów, Dzień Ziemi – QR Treasure Hunt i flagi w programie Quiver, tablica z informacjami dotyczącymi naszych sposobów niesienia pomocy zwierzętom, akcja ekologicznego uświadamiania społeczeństwa oraz prezentacja rezultatów misji recyklingu (w jej ramach udało się zebrać: 550 kg nakrętek, 350 kg baterii oraz 800 kg makulatury).

Ponieważ zadania projektu zintegrowane były z programami nauczania we wszystkich szkołach partnerskich, zespół nauczycielski mógł na ich realizację poświęcić część zajęć lekcyjnych. Na pierwszych lekcjach uczniowie zaprezentowali siebie i swoje zainteresowania (w swoich profilach i na forum), opracowali krótkie teksty prezentujące swoje szkoły, klasy, plan lekcji, które następnie porównywali ze swoimi partnerami. Potem wspólnie z partnerami z grupy opisali wybrane przez zespół zwierzęta i wymyślili opowiadania z ich udziałem. Przygotowali też krótkie instrukcje i porady dotyczące ochrony środowiska i zdrowego stylu życia; wskazali również swoje ulubione potrawy, określili, czy prowadzą zdrowy styl życia. Gry opracowane przez nauczycieli nie tylko zachęcały uczniów do dokładniejszego zapoznania się z historiami wymyślonymi przez pozostałe zespoły, ale umożliwiały im doskonalenie umiejętności językowych. Nagrania w prezentacjach VoiceThread pozwoliły dzieciom na porównane swojej wymowy z wymową rówieśników z innych krajów. Na lekcjach przyrody omawiano życie wybranych zwierząt i opisano ich środowisko naturalne, zajmowano się także zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska i zdrowego stylu życia. W czasie zajęć z techniki zaprojektowano i wykonano maskotki projektu, na lekcjach plastyki – logo projektu, zaś na lekcji informatyki zapoznano się z prezentacją Google, zaprojektowano plan lekcji i chmurki wyrazowe. Wszystkie pozostałe działania realizowano na zajęciach pozalekcyjnych – klub ‘Europejski Krąg’.

Modelowa wręcz organizacja pracy była możliwa dzięki działającemu od samego początku współpracy dokumentowi Google, gdzie nauczyciele na bieżąco zamieszczali swoje kolejne pomysły, dzielili między siebie zadania (nadzór nad ich wykonaniem).

Co miesiąc wyłaniano najbardziej zaangażowanych uczniów przyznając im tytuł “Eco Pupil of the Month“, co mobilizowało ich do większego zainteresowania zaplanowanymi zadaniami.

Na zakończenie projektu wszyscy wypełnili ankiety ewaluacyjne, które potwierdziły atrakcyjność i efektywność podjętych działań.

 

Od początku projektu staraliśmy się utrzymywać ciągłą (przynajmniej raz w tygodniu) komunikację między nauczycielami, aby skutecznie współpracować i na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy. Dzięki częstym emailom, informacjom na Facebooku i krótkim wiadomościom w Nauczycielskim Notesie, byliśmy w stałym kontakcie i wiedzieliśmy, co się dzieje w każdej szkole. Dla lepszej organizacji pracy, co miesiąc na pierwszej stronie TwinSpace opisywaliśmy szczegółowo zaplanowane działania, aby w razie konieczności zarówno nauczyciele, jak też i uczniowie mogli sobie je szybko odnaleźć i przypomnieć

Dzięki działaniom projektowym dzieci mogły obejrzeć zdjęcia swoich zagranicznych przyjaciół (prezentacja szkoły, stołówki, Dzień Ziemi, relacje z podróży maskotek), przeczytać ich teksty, porównać ze swoimi, zadać partnerom pytania i czytając ich odpowiedzi, zaspokoić swoją ciekawość. Pozytywne komentarze, które uczniowie otrzymywali od kolegów i zagranicznych nauczycieli będącymi ich projektowymi mentorami, przyczyniły się z pewnością do wzmocnienia pewności siebie i pokonania strachu przed wypowiadaniem się w języku obcym.

 

Koordynatorki

Wszystkie materiały zrealizowane w ramach projektu dostępne są na jego TwinSpace.