Green Route 

Green Route 

 

Koordynatorka:
Katarzyna Byczkowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie

Kraje partnerskie:
Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Turcja

Obszary tematyczne:
wychowanie przedszkolne, ekologia, język obcy

Języki:
angielski

Strona projektu:
TwinSpace

Nagrody i wyróżnienia:

 

Projekt miał na celu promowanie szacunku dla przyrody oraz zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci, zachęcając je do refleksji na temat bieżących problemów związanych z zanieczyszczeniem i recyklingiem oraz do podejmowania konkretnych działań, które mają pozytywny wpływ na przyrodę. Dzieci badały faunę i florę jako kosmici oraz naukowcy, dzięki czemu dowiedziały się jak różnorodna biologicznie jest nasza planeta oraz jak bardzo jest ona wyniszczona nieodpowiedzialną działalnością człowieka. Rozmawiały także o tym dlaczego warto dążyć w kierunku zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza kwestii odzyskiwania i ponownego wykorzystywania surowców.

Partnerzy wspólnie opracowali plan działania, który realizowali konsekwentnie w oparciu o współpracę i ewaluację przeprowadzanych aktywności:

  • Flash mob – partnerzy śpiewali i tańczyli, aby przedstawić się sobie nawzajem – powstał wspólny teledysk o tematyce ekologicznej.
  • Tworzenie logo z materiałów pochodzących z recyklingu – w drodze głosowania partnerzy wybrali najlepszy projekt.
  • Konkurs „Śmieciuszek”, na który całe rodziny przygotowały przedmioty z wykorzystaniem rzeczy z recyklingu.
  • Wcielenie się w rolę badaczy, którzy pokazali, przybyłym z innej planety kosmitom (dzieciom z innych grup przedszkolnych), faunę i florę która jest na ziemi (Grupy przygotowywały dla pozostałych prezentację, przedstawienie, dekorację i oprawę muzyczno-multimedialną związaną z pogłębieniem wiedzy przyrodniczej dzieci w wieku przedszkolnym). Dodatkowym zadaniem było przygotowanie nakryć głowy, których symbol nawiązywałby do ekologii (każdy kraj uczestniczący w projekcie miał inny kolor, np. Zielone Włochy, czerwona Polska, żółta Hiszpania).
  • Karty pracy – każdy z partnerów przygotował kilka kart pracy i gier, z których stworzono wspólny zbiór interaktywnych materiałów o różnych elementach środowiska. W każdej z uczestniczących placówek korzystano z nich podczas zajęć dydaktycznych.
  • Eko Patrol – dzieci w pobliskim lesie szukały dowodów zbrodni ekologicznych (nielegalnych wysypisk śmieci). Akcja odbiła się szerokim echem i została opisana przez lokalną oraz regionalną prasę.
  • Eco-książka – zbiór opowiadań o treści ekologicznej tworzony wspólnie przez partnerów
  • Akcja z tęczą Everything will be fine – Separately but together – Dzieci wraz z całymi rodzinami tworzyły w domach tęcze jako symbol wsparcia i wspólnoty z partnerami.
  • Interaktywna Gra – utrwalająca wiadomości z zakresu segregacji śmieci

Uczestników projektu angażowaliśmy w projekt stosując ciekawe metody nauczania takie jak: eksperymentowanie, badanie, zajęcia terenowe, interaktywne metody wykorzystujące nowoczesne narzędzia podczas zajęć.

Dzieci biorące w nich udział zwiększyły swoją świadomość ekologiczną i zakres wiadomości związanych z ekologią i środowiskiem naturalnym. Starają się brać odpowiedzialność za swoją działalność na rzecz środowiska naturalnego, segregują odpady, tworzą mapy myśli dotyczące zagospodarowania odpadów i wykorzystania ich do tworzenia zabawek i przedmiotów twórczych.

Katarzyna Byczkowska