Healthy food. Have no fear…

Healthy food. Have no fear…

Przedmiot: 
Edukacja przyrodnicza
Nazwa szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu

Koordynator:
Katarzyna Sopolińska

Partnerzy:
Ano Syros Primary School (Grecja), Lucas Rey-Matias Landaburu (Hiszpania), Istituto Paritario “Pio XI” di Roma – Plesso Secondaria di I Grado (Włochy)

Obszary tematyczne:
edukacja przyrodnicza, języki obce, informatyka/ICT, sztuka, muzyka, wychowanie fizyczne

Języki projektu:
angielski

TwinSpace projektu
https://twinspace.etwinning.net/488/home

Nagrody i wyróżnienia:
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2016
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Z wstępnych rozmów partnerów wyraźnie wynikało, że w każdym z partnerskich krajów występuje problem z otyłością wśród dzieci i złymi nawykami żywieniowymi. Zadbali więc przede wszystkim o umiejętność wyboru zdrowego jedzenia, a także świadomego doboru produktów przez swoich uczniów.

Cele te osiągnęli prowadząc szereg różnorodnych działań:

 • przeprowadzenie obserwacji dotyczących żywienia w ciągu dnia, tygodnia i porównanie wyników z partnerami
 • stworzenie piramidy żywienia i przedstawienie zwyczajów żywieniowych w krajach partnerskich
 • wideokonferencje z partnerami służące ewaluacji działań w trakcie trwania projektu
 • organizacja zdrowego śniadania w szkole
 • wypracowanie logo projektu i głosowanie na najlepsze logo określające działania projektowe
 • wspólne opracowanie ilustracji do opowiadania o otyłości i nagranie historii
 • przesłanie nasion partnerom i hodowla roślin wolnych od środków chemicznych i innych złych czynników
 • dochodzenie polegające na określeniu kraju pochodzenia produktu i przeliczeniu drogi jakie musi pokonać, aby trafić na nasz stół
 • dyskusja na temat świadomego wyboru produktów
 • wspólne gotowanie i przesłanie przepisów potraw typowych dla danego kraju partnerskiego.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny i łączy w sobie rożne aktywności wyzwalające inwencję i kreatywność uczestników projektu. Zakres tematyczny projektu został entuzjastycznie przyjęty przez rodziców, którzy współpracowali ścisłe ze szkołą w zakresie przygotowania zdrowego śniadania, itp.

Uczniowie na każdym etapie trwania projektu dowiadywali się jak wybierać produkty, aby były dla nich zdrowe, uświadamiali sobie ich pochodzenie i włączali się w uprawę warzyw, aby zobaczyć jak niewiele potrzeba, żeby zdrowiej żyć. Przygotowanie śniadania, wspólne gotowanie miało na celu zmianę przekonania, że zdrowa jedzenie jest mniej smaczne.

Wszystkie działania projektowe były skoncentrowane wokół tematyki projektu i integracji działań partnerów. Każdego miesiąca podejmowali wspólne aktywności. Pierwszą z nich było badanie nawyków żywieniowych, ich porównania i debaty o zdrowym żywieniu na podstawie piramidy żywieniowej. Zdobyte informacje wykorzystano w trakcie przygotowania zdrowego śniadania i wybierania przepisów z kuchni polskiej, które będą pożywne i zdrowe jednocześnie. W kolejnym kroku szukali źródeł pochodzenia produktów i określali drogi jakie pokonywały, aby trafić do sklepów.

Kolejnym etapem było stworzenie opowiadania o otyłości z własnymi rysunkami i podkładem głosowym, aby wykorzystać go do prezentacji na szerszym forum. Działania te miały też zachęcić uczestników do większej aktywności fizycznej.

W okresie wiosennym partnerzy przesłali sobie nasiona i rozpoczęli ich hodowlę połączoną z obserwacją czynników wpływających na ich wzrost. Wtedy pojawiły się też jedne z pierwszych elementów kulturowych związanych z obchodami Świąt i poznawaniem kultury i tradycji krajów partnerskich.

Zastosowano wiele metod aktywizujących i rozwijających w uczniach kreatywność (kartki świąteczne, piramida żywienia), pomysłowość (ilustracje do opowiadania), odpowiedzialność za powierzone zadania (sadzenie nasion, podlewanie), systematyczność (codzienne zapisywanie spożytego jedzenia) i wiele innych. Uczniowie mieli okazję wykazać się w pracy w grupie, prezentacji na forum wyników swojej pracy i porównania jej z pracą innych uczestników projektu.

Działania były zintegrowane z podstawą programowa wielu przedmiotów. Uczniowie podczas trwania projektu uczyli się jak działać efektywnie i świadomie. Wszystkie aktywności były powiązane z kształceniem kompetencji kluczowych:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym – uczniowie podczas trwania projektu a zwłaszcza pracy w grupie komunikowali się ze sobą, prezentowali wyniki swojej pracy i byli świadomi istnienia innych języków – języków partnerów projektu
 • porozumiewanie się w języku obcym – językiem projektu był język angielski i to właśnie w nim porozumiewali się podczas konferencji skype, czatów. Na potrzeby projektu stworzono także gry ułatwiające zapamiętanie trudnych słów związanych z żywieniem. Starano się, aby uczniowie używali języka w sytuacjach jak najbardziej naturalnych i dzięki temu wzrosła motywacja do nauki języka i komunikacji
 • kompetencje matematyczne – kształcono je podczas realizacji zadania z pochodzeniem produktów i obliczaniem odległości jakie muszą pokonać, aby trafić do odbiorcy. Uczono logicznego myślenia przy wyborze produktów
 • kompetencje informatyczne – do przedstawienia działań projektowych używano wielu różnych narzędzi ICT, w tym narzędzi do programowania
 • umiejętność uczenia się – w trakcie działań uczniowie uczyli się jak organizować swoją pracę, aby osiągnąć efekty, poznawali zasady pracy w grupie i jak zastosować zdobytą wiedzę w trakcie dalszego życia (jak wprowadzić zmiany żywieniowe)
 • kompetencje społeczne i obywatelskie – wspólne działania do osiągnięcia celów projektu zintegrowały partnerów i w wyniku współpracy międzynarodowej pozwoliły lepiej zrozumieć tożsamość narodową, chociażby na podstawie przepisów kulinarnych
 • inicjatywność i przedsiębiorczość – każdy uczestnik projektu miał prawo do proponowania działań i wychodzenia z inicjatywą przy ich realizacji, okazało się to szczególnie cenne przy projektowaniu ilustracji do opowiadania i zakładaniu hodowli warzyw
 • świadomość i ekspresja kulturalna – tę umiejętność kształtowano poprzez prace plastyczne i ręczne, a także przedstawienie i poznanie kultury innych krajów partnerskich.

W ewaluacji końcowej zastosowano ankietę, na podstawie której uzyskano opinie o zastosowanych metodach i dobranych narzędziach.

Koordynatorzy projektu pracowali w tym składzie razem już nad trzecim projektem, co niewątpliwie przyczyniło się do sukcesu współpracy. Wspierali się w działaniach i motywowali do systematycznego ich realizowania minimalizując ryzyko niepowodzenia projektu.

 

…Podstawowym atutem projektu jest różnorodność metod i narzędzi, a także informacji, w nim zastosowana, która pozwoliła uczniom zaangażować się na różnych płaszczyznach. Uczestnicy mieli możliwość kontaktu z rówieśnikami z innych krajów, wspólnej pracy i wymiany doświadczeń. Praca metodą projektu, współodpowiedzialność za podjęte działania wyzwalały zaangażowanie uczniów. Uczestnicy poznali wiele narzędzi ICT (także w języku angielskim), które mogą wykorzystać w przyszłości do innych działań. Nabyte umiejętności komunikacyjne i rozszerzenie słownictwa zmotywowało uczniów do podtrzymania zawartych kontaktów z rówieśnikami…

Koordynatorka

 

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu znajdują się na jego TwinSpace.