“Helfen, ohne zu fragen wem” Henri Dunant

“Helfen, ohne zu fragen wem” Henri Dunant

Przedmiot: 
język obcy
Nazwa szkoły: 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Koordynator:
Elżbieta Dziedzicka

Partnerzy:
Gymnázium Sobrance (Słowacja)

Obszary tematyczne:
języki obce, nauka o zdrowiu, język i literatura

Języki projektu:
niemiecki

Strony internetowe projektu:
https://twinspace.etwinning.net/2771/home
http://kidblog.org/KlIVTH/

Nagrody i wyróżnienia:
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2016

 

Projekt skupiał się na trzech podstawowych kwestiach:

  • poprawie znajomości języka niemieckiego
  • zwiększenie świadomości międzykulturowej
  • zwiększenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Współpraca ściśle związana z podstawą programową rozpoczęła się od omówienia rozdziału podręcznika, poświęconego zdrowiu. W oparciu o zawarte w nim informacje uczniowie zainscenizowali w klasie dialog U lekarza i wykonali liczne ćwiczenia interaktywne.

Sukcesywnie zdobywaną wiedzą partnerzy dzielili się podczas wideokonferencji. Zwieńczeniem było przygotowanie filmów instruktażowych na  podstawie najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.

Większość prac wykonywana była metodą WebQuestu. Partnerzy prowadzili też wspólny blog, gdzie odbywała się część komunikacji.

Uczniowie angażowali się również w akcje charytatywne. W Polsce przeprowadzono akcję ”Zbieramy zakrętki”. Odbyła się też wystawa pt. Pierwsza pomoc.

W połączeniu z wystawą odbyła się lekcja otwarta, podczas której zaprezentowano rezultaty projektu i dokonano wyboru najlepszych filmów. W lekcji wziął również udział lektor Instytutu Goethego, który przeprowadził animacje językowe.

Uczniowie w trakcie projektu przyjmowali różne role:  dziennikarzy, grafików komputerowych, ratowników medycznych i historyków. W ramach pracy tą metodą sformułowali następujące zagadnienia/ problemy:

1. Komu możesz pomóc? Zorganizuj akcję w swojej szkole.

2.Symulacja wypadku samochodowego – opis działań w celu udzielenia pierwszej pomocy w prawidłowy sposób.

3.Przybliżenie historii założenia Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża przez Henriego Dunanta

Ich współpraca zaowocowała wieloma wspólnymi produktami:

  • wspólnie prowadzony blog projektu
  • krótki ilustrowany niemiecko-polsko słowacki słownik Pierwsza pomoc
  • wspólna wystawa (wykonane przez uczniów breloczki do kluczy na maseczki do resuscytacji oraz róże z bibuły i plakaty). Prace zaprezentowano w obu szkołach podczas prezentacji projektów społeczności szkolnej oraz na TwinSpace projektu za pomocą Padlet
  • wykonanie przez uczniów w grupach międzynarodowych prezentacji za pomocą dokumentów Google
  • przeprowadzenie przez uczniów w swoich szkołach akcji charytatywnych. Polacy zbierali plastikowe zakrętki na rehabilitację chorego dziecka. Słowacy zorganizowali kiermasz świąteczny dla szpitala onkologicznego oraz odwiedzili Dom Seniora.

Produktem końcowym były filmy instruktażowe, które powstały w obu szkołach partnerskich oraz ćwiczenia interaktywne dla uczniów przygotowane przez nauczycielki.

Mocną strona projektu była żywa komunikacja. Odbyły się 2 wideokonferencje (Skype). Uczniowie pisali maile (TwinSpace) do uczniów szkoły partnerskiej i komunikowali się poprzez konta na gmail w trakcie wspólnej pracy nad prezentacjami.  Wszyscy bardzo się zaangażowali w działania projektowe oraz w kontakty z partnerami. Bardzo cieszyli się z nowych doświadczeń, zwłaszcza umiejętności korzystania  z nowych programów oraz nawiązanych przyjaźni.

Uczniowie  Zespołu Szkół odwiedzili również Szkołę Podstawową nr 1 w Olsztynie i przedstawili im swój projekt, prezentując filmy instruktażowe i prowadząc z dziećmi zajęcia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy.

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu znajdują się na jego TwinSpace oraz blogu.