High Tech… how to live withOUT it? 

High Tech… how to live withOUT it? 

 

Koordynatorka:
Renata Ochniowska – III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Zamościu

Kraj partnerski:
Portugalia

Obszary tematyczne:
język obcy, informatyka/TIK, matematyka, fizyka, sztuka, muzyka, plastyka, historia, język polski

Języki:
angielski

Strona projektu:
TwinSpace  

Nagrody i wyróżnienia:

 

Projekt High Tech… How to live withOUT it? powstał pod wpływem zmian wywołanych przez pandemię COVID-19. W tym trudnym czasie technologia okazała się niezbędna i trudno było wyobrazić sobie bez niej funkcjonowanie w nowej rzeczywistości. Chcieliśmy uzmysłowić uczniom, często uzależnionym od elektronicznych gadżetów, że może zaistnieć sytuacja, gdy przestaną one działać.

Projekt trwał 3 miesiące. Pierwszym działaniem było przedstawienie uczniów z obu szkół na wspólnym Padlecie. Młodzież umieszczała zdjęcia, ogólne informacje o sobie i szkole oraz komentowała materiay partnerów.

Następnym etapem była współpraca przy tworzeniu AnswerGarden, gdzie za pomocą haseł uczniowie stworzyli grafikę obrazującą ich zainteresowania. Celem tej aktywności było wskazanie wspólnych tematów, hobby łączących młodych ludzi z odległych krajów. Zorganizowane później spotkanie on-line pozwoliło im wymienić poglądy i porozmawiać na żywo.

Kolejną aktywnością było rozpoznawanie autorów podanych cytatów. Uczniowie jednej szkoły przytaczali cytaty naukowców i odkrywców, a partnerzy mieli odszukać ich autorów. Pracując nad tym zadaniem młodzież mogła zetknąć się z twórcami technologii, ich pracami i opiniami.

Pozostając w tematyce w tematyce odkryć, technologii i jej ewolucji na przestrzeni historii, wspólnie przygotowali artykuły na temat odkryć mających największe znaczenie dla rozwoju technologii. W efekcie powstał e-magazyn gromadzący zebrane przez nich informacje.

Zebraną w ten sposób wiedzę wykorzystali podczas debaty online. Dyskutując o wadach i zaletach rozwoju technologii weryfikowali także swoją znajomość język angielskiego. Tak bezpośrednia komunikacja zmotywowała ich do dalszej nauki i rozwijania zasobów słownictwa.

Kulminacją działań było wspólne tworzenie opowiadania The day when the Internet broke down. Zadaniem uczniów było wyobrażenie sobie życia bez internetu. Każdy z uczestników miał za zadanie napisać część historyjki, a następnie wykonać ilustracje do niej. Ostatecznie z opracowanych materiałów powstał prosty film rysunkowy z tekstem przedstawionym przez młodzież.

Projekt cieszył się bardzo dużą popularnością wśród młodzieży. W trudnym czasie izolacji społecznej kontakt z kolegami był mocno ograniczony. W takiej sytuacji kreatywny sposób działania stał się prawdziwą atrakcją. Zarówno komunikacja z partnerami (rozciągnięta poza ramy projektowych działań), jak i wspólne tworzenie z wykorzystaniem nowych i ciekawych narzędzie TIK, dawały im prawdziwą radość. Dodatkowo, w wyniku wykonywania poszczególnych zadań uczniowie poznawali i ćwiczyli obsługę aplikacji i portali, o istnieniu których nawet nie słyszeli. Te doświadczenia z pewnością zwiększyły ich świadomość w kwestii efektywnego i bezpiecznego korzystania z mediów.

Nowatorskie działania na forum ogólnym wpłynęły znacząco także na sposób postrzegania samych siebie. Zwłaszcza osoby, które miały niskie poczucie wartości własnej, odkryły przestrzeń, w której mogły się spełnić i wykazać, a to może przełożyć się na większą odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań w przyszłości.

Renata Ochniowska