Hľadá sa dinosaurus 

Hľadá sa dinosaurus 

 

Koordynatorka:
Marzena Stępień – Przedszkole Miejskie nr 11 w Legionowie

Kraje partnerskie:
Czechy, Słowacja

Obszary tematyczne:
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, przyroda, geografia

Języki:
angielski, czeski, polski, słowacki

Strona projektu:
TwinSpace  

Nagrody i wyróżnienia:

 

Projekt skierowany do dzieci w wieku 3-6 lat oraz uczniów z ciężką niepełnosprawnością w wieku 11-15 lat.

Obcy przybywa na Ziemię z katalogiem dinozaurów, które chce odnaleźć… Co miesiąc odwiedza jeden kontynent, gdzie spotyka miejscowe zwierzęta i szuka wśród nich dinozaurów. Zadaniem dzieci było przedstawienie tych obcych zwierząt (wcześniej rozwiązywały quizy, układały puzzle, itp, aby dowiedzieć się o nich jak najwięcej). Na koniec stworzyły wielojęzyczną encyklopedią zwierząt i przekazały ją Marsjaninowi Miko, który zabrał ją na swoją planetę, aby opowiedzieć innym o ziemskiej faunie. 

Działania podzielono na szereg krótkich zadań (modułów), które można było wpleść w realizację zajęć lekcyjnych i projektowych. Każde zadanie było zaplanowane tak, aby nie kolidowało z pozostałymi. Partnerzy mogli więc realizować je etapami wybierając zgodnie z realizowanym materiałem i łącząc następnie powstałe treści we wspólną całość.

Partnerzy rozpoczęli od przygotowania maskotek kosmitów, którzy odwiedzili nasza planetę w poszukiwaniu dinozaurów. W każdej placówce powstał przedstawiciel innej cywilizacji ( w polskiej był to Marsjanin Miko).

Kolejnym krokiem było stworzenie logo i wybranie najciekawszego w drodze głosowania. Wygrało logo przedszkola z Legionowa.

Ważnym elementem współpracy były spotkania i działania online. Partnerom udało się zorganizować 3 takie sesje, podczas których podsumowywano działania w grupach narodowych, takie jak: wspólne śpiewanie piosenki o Ziemi, nauka wierszy, rozwiązywanie quizów, wspólne układanie puzzli tworzonych przez partnerów projektu, burza mózgów, itp.

Dodatkowym atutem było przybliżenie uczniom problemu niepełnosprawności. Dzieci miały okazję zobaczenia, że dysfunkcje nie są przeszkodą do realizacji wspólnych celów.

Rezultaty tej współpracy to:

 

Z zachwytem obserwowałam jak z zadania na zadanie dzieci coraz bardziej angażują się w działania projektu, i to zarówno w pracy w przedszkolu, jak i pracy zdalnej.

Umiejętność pracy w zespole, efektywna komunikacja, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, interakcja i przetwarzanie informacji, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, inicjatywa i przedsiębiorczość oraz ciekawość świata – to cele kształcenia ogólnego na wszystkich etapach edukacyjnych. Dzięki eTwinning łatwo je wpleść w codzienne nauczanie, dostosowując tematykę, czas i narzędzia do potrzeb naszych  i naszych uczniów. Ponadto dzięki projektowi zyskałam miejsce bezpiecznej pracy, komunikacji, gromadzenia materiałów edukacyjnych oraz rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych.

Nasza placówka poprzez projekty eTwinning wzbogaciła swoją ofertę edukacyjną. Jest też znacznie bardziej rozpoznawalna zwłaszcza w środowisku.

Marzena Stępień