H@nd in H@nd

H@nd in H@nd

Przedmiot:
etyka

Nazwa szkoły:
Gimnazjum nr  11 m. Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej w Częstochowie

Koordynatorzy:
Małgorzata Czech i Anna Zienkiewicz

Szkoły partnerskie:
Protypo Peiramatiko Gymnasio Panepistimiou Makedonias (Grecja)
Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově  (Czechy)
Vasyl Symonenko educational complex – gymnasium of Lviv (Ukraina)

Obszary tematyczne:
języki obce, informatyka/TIK, chemia, biologia/przyroda, historia/WOS, geografia, doradztwo zawodowe

Język:
niemiecki

TwinSpace projektu:
https://twinspace.etwinning.net/10362/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
III miejsce w czeskim Krajowym Konkursie eTwinning – październik 2016
laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2017

 

Projekt “H@nd in H@nd” – “Ręka w rękę” nawiązuje do kwestii tolerancji i zrozumienia innej osoby w otaczającym nas świecie. Biorąc pod uwagę obecną sytuację w Europie, migracje ludności, konflikty zbrojne na Ukrainie, zapowiedź Brexitu, a także narastające zagrożenie terrorystyczne i obawy z nimi związane, wraz szkołami partnerskimi postanowiliśmy rozwijać kompetencje społeczne i obywatelskie naszych uczniów, w taki sposób, aby pomóc dostosować się im do nowej rzeczywistości.

Uczniowie spróbowali sobie wyobrazić życie na utopijnej wyspie, na której kluczowymi wartościami są przyjaźń, koleżeństwo, sąsiedztwo i poszanowanie innych. Utworzyli miasto, w którym umiejscowili istotne dla nich instytucje i centra kultury. Wytworzyli logo i hymn swojej wyspy. Powstały wielopokoleniowe, międzynarodowe rodziny. Myśląc o swojej przyszłości, pragnieniach i dążeniach opisywali zawody, w których się realizują dla dobra mieszkańców wyspy. Mając na uwadze środowisko naturalne przedstawili szereg rośli i zwierząt, w pobliżu których chcieliby przebywać. Utworzyli swój świat, w którym, mogli współpracować w grupie, rozwijać swoją kreatywność, rozwijać swoje możliwości, pozyskiwać poczucie własnej wartości, a przede wszystkim działać tak, aby przyczyniać się do rozwoju nie tylko siebie, ale i całej swojej społeczności (w tym przypadku „rodziny” lub „wyspy”). Wśród najczęściej powtarzających się określeń podsumowujących projekt znalazły się takie jak: przyjaźń/ koleżeństwo, współpraca, odpowiedzialność.

Tematyka projektu związana była z jednej strony z podstawami programowymi szkół partnerskich (wiedza o społeczeństwie, etyka, język niemiecki), z drugiej strony zakładała innowacje pedagogiczne dotyczące samorozwoju i innych kompetencji miękkich, jakże istotnych na dzisiejszym rynku pracy. Mimo, iż nasza wyspa z założenia była utopijna, uczniowie potraktowali ja niezwykle poważnie i zadaniowo. Ręka w rękę tworzyli swój wyimaginowany świat, biorąc pod uwagę istotne zagadnienia z punktu widzenia obywatela i mieszkańca danej społeczności. Samoistnie przeprowadzili przy tym zajęcia z doradztwa zawodowego, poruszając istotne kwestie dotyczące ich przyszłego zawodu.

Koordynatorzy stworzyli wspólnie elastyczny plan pracy, który ulegał później niewielkim modyfikacjom mającym dostosować go do potrzeb i możliwości uczestników. Współpracę rozpoczęli od wybrania nazwy i stworzenia logo. Następnym krokiem było poznanie się uczestników. Zintegrowana już grupa przystąpiła do definiowania kluczowych haseł rozwijanych w dalszych działaniach projektowych. Były to min. przyjaźń, tolerancja, współpraca. W oparciu o nie napisali wierze, które następnie połączyli w hymn wspólnej wyspy.

Chcąc uplastycznić własne wyobrażenia o wyspie – miejscu w którym mieszkają, wypoczywają, pracują z dala od konfliktów – przedstawili ją zarówno w formie płaskiej, jak i przestrzennej. Podali propozycje miejsc i instytucji, które chcieliby mieć wokół siebie, narysowali plany dzielnic. Chcąc uporządkować reguły i zasady panujące w naszym życiu przedstawili je w formie interaktywnych plakatów odnosząc je do życia w sąsiedztwie, szkole, na wyspie, w grupie rówieśniczej oraz życiu rodzinnym.

Najtrudniejszym zadaniem okazało utworzenie międzypokoleniowych rodzin. Uczniowie podzieleni zostali na 6 międzynarodowych grup. Korzystając z czatu i FB mieli za zadania odnaleźć się w swoich rodzinach, ustalić role, które będą odgrywać i opisać się, jako ich członkowie. Uczniowie posługujący się niemieckim jako 2 językiem obcym mieli swoistą trudność w realizacji tego zadania, nie mniej jednak korzystając z pomocy nauczycieli koordynujących, świetnie sobie z tym poradzili. Drzewa genealogiczne rodzin z motywami przewodnimi, cechami charakterystycznymi przedstawiono w aplikacji Popplet. Kontynuacją tego zadania było przedstawienie zawodów, które wykonują lub wykonywali członkowie. Uczniowie musieli zastanowić się, które zawody chcieliby wykonywać,  uzasadnić wybór, przemyśleć plusy/minusy swojej pracy. Uczestnicy zadbali również o środowisko naturalne. Podzielili faunę i florę na grupy i przedstawili propozycje ekosystemu, który chcieliby mieć na wyspie.

Projekt został ściśle zintegrowany z podstawą programową:

  • Wiedza o kulturze i społeczeństwie (demokracja, Unia Europejska, pojęcie utopii, budynki użyteczności publicznej, zasady współpracy, zaangażowanie społeczne),
  • Plastyka i zajęcia artystyczne (projektowanie i wykonanie elementów elewacji, prace plastyczne podczas tworzenia logo i planu wyspy),
  • Literatura (tworzenie jedenastowyrazowych wierszy – Elfchen),
  • Informatyka – znacząco wykracza poza podstawę programową, wykorzystując najnowsze programy i aplikacje komputerowe.
  • Język niemiecki w gimnazjum (przedstawianie się, rodzina, hobby i zainteresowania, kultura, realioznawstwo, kraje europejskie, życie towarzyskie i rodzinne; zagadnienia gramatyczne, wykorzystanie czasu przeszłego, teraźniejszego, przyszłego, liczebniki porządkowe, zaimki dzierżawcze, praca ze słownikiem, wymowa itp.), powtórzenie materiału przed egzaminem  gimnazjalnym jak i poszerzeniu słownictwa i struktur gramatyczno-leksykalnych,
  • Biologia i ochrona środowiska (opisy roślin i zwierząt),
  • Wychowanie do życia w rodzinie (pojęcie rodziny, wielopokoleniowość, poszczególne role w rodzinie),
  • Doradztwo zawodowe – plusy i minusy przyszłego zawodu.

Na uwagę zasługuje przede wszystkim organizacja pracy partnerów. Praca została podzielona tak, aby każda szkoła była odpowiedzialna za przynajmniej jeden produkt końcowy. Mimo to niemal każde zadanie było wykonywane razem, nawet jeśli jego elementu realizowane były w poszczególnych szkołach partnerskich.

Najważniejszymi wypracowanymi materiałami są:

Ponadto uczniowie przeprowadzili wiele rozmów na czacie, Skypie, Facebooku, Wiele z nich odbyło się w ramach cotygodniowych spotkań partnerskich. Po zakończeniu projektu chętnie przygotowali podsumowanie swoich działań podczas ogólnoszkolnego Dnia Projektu, podczas którego wszyscy prezentowali osiągnięcia. Bez wątpienia wzbudziły zainteresowania zarówno uczniów, jak i innych nauczycieli. Ponadto wyniki pracy były na bieżąco prezentowane na tablicy informacyjnej projektu i przekazywane rodzicom podczas spotkań.

 

Chociaż środowisko internetowe i nowoczesne rozwiązania technologiczne jest wielokrotnie lepiej opanowane przez naszych uczniów udało się nam  wskazać jeszcze inne funkcje związane z technologiami informacyjnymi oraz nauczyć ich korzystania z innych programów/ aplikacji. Istotnym jest, że dzięki nowoczesnym technologiom nawiązaliśmy skuteczny dialog z naszymi uczniami, udzielając wskazówek do pracy na Facebooku lub czacie, co wzbudzało powszechny szacunek. Naszym zadaniem było także uczulenie naszych uczniów na poszanowanie prawa autorskiego i zwracanie uwagi na licencje poszczególnych produktów zamieszczanych w Internecie.

Ponadto projekt umożliwił nauczycielom planowanie i przeprowadzenie urozmaiconych

zajęć oraz wbudowanie w swój program wymiaru interkulturowego. Język niemiecki dotychczas traktowany po macoszemu zaczął zyskiwać na popularności. Jego nauka okazała się być przyjemna i efektywna. Uczniowie dostrzegli sens jego uczenia się i nabrali ochoty na wykorzystanie umiejętności w praktyce. Projekt realizowany w języku niemieckim był najlepszą reklamą dla tego przedmiotu szkolnego.

 

Koordynatorka

 

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu dostępne są na jego TwinSpace.