Seminarium: How to create a good collaborative project

Seminarium: How to create a good collaborative project

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe How to create a good collaborative eTwinning project organizowane przez słowackie biuro eTwinning w dniach 4-6 kwietnia 2019 w Bratysławie. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 10-16 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

 

Do 11 marca 2019 czekamy na zgłoszenia od:

  • nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 10-16 lat
  • zarejestrowanych w programie eTwinning
  • komunikujących się w języku angielskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Formularz zgłoszeniowy  

 

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Zasady udziału   

 

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie-Bratysława.

Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużono do 11 marca 2019 (do 23:00).