I make my first app

I make my first app

Przedmiot:
technologia

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie

Koordynatorzy:
Małgorzata Knap

Szkoły partnerskie:
Saint Saint Cyril and Methodius Secondary School (Bułgaria), Tevfik İleri Primary School-Tevfik İleri Ortaokulu (Turcja), 6o Gymnasio Larisas (6th Junior High School of Larisa – Grecja), Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 40 im. Mieszka w Poznaniu (Polska), i wiele, wiele innych

Obszary tematyczne:
projektowanie i techologia, języki obce, informatyka/TIK, studia europejskie, matematyka, geometria, technologia

Język:
angielski

TwinSpace projektu:
https://twinspace.etwinning.net/6834/home

Nagrody i wyróżnienia:
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2016
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

W ramach projektu współpracowało 38 nauczycieli i 207 uczniów w wieku 6-15 lat.

Głównym celem I Make My First App była nauka podstaw programowania. Koordynatorzy postawili na działania praktyczne, które miały zaangażować uczniów w kolejne aktywności/etapy nauki i skłonić do napisania gier lub opowiadań stanowiących finalny produkt przedsięwzięcia.

Projekt składał się z dwóch części: w pierwszej z nich uczniowie pod opieką nauczycieli poprowadzeni zostali przez 11 aktywności na platformie code.org – kurs 2, ucząc się m.in. co to są algorytmy rzeczywiste, pętle, ciągi, sekwencje, debugowanie, system binarny czy cyfrowy ślad. Programowali na papierze milimetrowym, tworzyli samoloty reprezentujące algorytmy rzeczywiste, projektowali bransoletki binarne z własnym imieniem, uczestniczyli nawet w sztafecie programowania. Po zakończonym kursie on-line, wszystkim uczniom wręczone zostały zasłużone certyfikaty.

W drugiej części projektu uczniowie stworzyli gry i historyjki interaktywne w aplikacji Play Lab, które następnie udostępnili na platformie TwinSpace szkołom partnerskim. Radości było co niemiara. Uczniowie mogli w końcu bezkarnie pograć na lekcji w gry, i to nie byle jakie gry – gry które sami stworzyli.

 

…Projekt wprowadził uczestników w podstawy programowania z wykorzystaniem platform Code.org skupiając się na tworzeniu aplikacji, co okazało się wyjątkowo kreatywnym i ekspresyjnym procesem, w trakcie którego wyjątkowo rozwinęli swoje umiejętności, zarówno techniczne jak i językowe.

Idea nauki kodowania nadal jest innowacyjnym procesem w wielu szkołach. A przecież Cyfrowa Europa potrzebuje Cyfrowych Umiejętności (Digital Europe needs Digital Skills). Kodowanie kształtuje sposób życia. Każda interakcji pomiędzy ludźmi i urządzeniami jest kodowana!

Kodowanie jest nowym sposobem rozwiązywania problemów, który rozwija umiejętności niezbędne do wyrażania kreatywności i nowe cyfrowe zdolności. Zdolności, które umożliwią młodym ludziom bycie kreatorami, a nie tylko konsumentami technologii. Aktualnie istnieje około 2 milionów stanowisk pracy w Unii Europejskiej (i co roku przybywa 100 000) związanych z cyfrowym rozwojem.

Koordynatorka

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu można znaleźć na jego TwinSpace.