ICT, You & Me

ICT, You & Me

Przedmiot: 
matematyka
Nazwa szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie

Koordynator projektu:
Agata Czarniakowska, Barbara Głuszcz, Dorota Zimacka

Szkoły partnerskie:
Colegiul National Vocational “Nicolae Titulescu”, Slatina, Rumunia
Daugavpils Saskaņas pamatskola, Daugavpils, Łotwa
Siete Campas-Zorrozgoiti, Bilbao, Hiszpania
32 Primary School of Patra, Patra, Grecja
Kinik Ilköğretim Okulu, Çorum, Turcja

Okres realizacji projektu:
10.08.2010 – 25.06.2011
Język projektu:
angielski
Strony internetowe projektu:
czworka@sp4zambrow.kei.pl
www.sp4zambrow.kei.pl
Publiczna TwinSpace – http://new-twinspace.etwinning.net/web/p33516
Dziennik Projektu – http://twinblog.etwinning.net/24230/ 
Blog – http://naszeeuropejskieprojekty.blogspot.com/

Nagrody i wyróżnienia:
Drugie miejsce w konkursie europejskim 2012 w kategorii wiekowej 12-15 lat
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

 

Cele projektu
– doskonalenie umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych przy okazji posługiwania się językiem angielskim i matematyką,
– poznanie pozytywnego wpływu właściwego odżywiania się i aktywności fizycznej na zdrowie,
– wzajemne poznawanie się poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic kulturowych, prezentację szkół, miast, systemów edukacji, atrakcji turystycznych innych krajów.

Wszelkie nowinki techniczne wykorzystywane dla celów edukacyjnych, są bardzo atrakcyjne dla dzieci. Dlatego też szkoła polska wyszła naprzeciw ich oczekiwaniom umożliwiając m.in. poznanie kultur innych krajów za pomocą najnowocześniejszych narzędzi. Tematyka projektu okazała się interesująca dla zagranicznych partnerów i bardzo szybko wyrazili oni chęć współpracy. Zainteresowani technologiami informacyjno-komunikacyjnymi uczniowie polskiej szkoły z klas VI B, VID, V D, tworzący zespół „Europejski Krąg”, pracowali pod kierunkiem autorek projektu.

Realizacja projektu rozpoczęła się od zapoznania jego uczestników z Netykietą oraz zasadami przestrzegania praw autorskich. Następnie przygotowano „chmurki” składające się z imion uczniów.Wzajemne poznanie się przebiegało w nietypowy sposób poprzez dopasowywanie osobistych awatarów uczestników do ich zdjęć zamieszczonych w galerii. Po rozszyfrowaniu właścicieli fotografii, polscy uczniowie zaprezentowali się w filmie oraz kolażu. Posługując się narzędziami internetowymi uczniowie pracowali  nad logo projektu (konkurs wyłonił  zwycięską pracę z Polski). Zbierano materiały o szkołach partnerskich, przeprowadzano burze mózgów na tematy związane ze szkołą, gromadzono zdjęcia z najciekawszych miejsc w miastach i krajach partnerskich oraz informacje na ich temat, tworzono  filmy/pokazy slajdów prezentujące poszczególne szkoły, miasta, opracowano quizy i „grę na dobieranie” sprawdzające wiedzę na temat naszych miast, państw i ich języków. Ponadto uczniowie tworzyli glogi dotyczące hobby oraz własnych diet, omawiali sposoby spędzania wolnego czasu, dyskutowali na temat ulubionych zajęć , przeprowadzili burzę mózgów na temat najpopularniejszych sportowców i piosenkarzy. Zaprezentowano też właściwe postawy prośrodowiskowe (powstały: mapa myśli i prezentacje).

Dane dotyczące miast i krajów partnerskich posłużyły do opracowania quizów i zadań matematycznych. Rozwiązywano również quizy matematyczne przygotowane przez partnerów. Uczniowie zbierali dane o sobie przy pomocy narzędzi statystycznych online, interpretowali je w postaci diagramów różnego typu. Wyniki opracowań statystycznych przedstawiono w postaci prezentacji Prezi. W efekcie tych analiz uczniowie stworzyli model statystycznego uczestnika projektu o imieniu Europa (imię wybrano wspólnie online w wyniku burzy mózgów). Zaplanowano podróż Europy po krajach partnerskich. Jej trasę oraz filmy prezentujące najciekawsze zakątki naszych krajów przedstawiono na mapie Google. Powstały: dziennik podróży Europy, elektroniczne pocztówki pisane w imieniu Europy z odwiedzanych krajów, glogi z propozycjami miejsc wartych odwiedzenia (SP4 Zambrów). Z okazji świąt uczniowie składali sobie życzenia w językach ojczystych i w języku angielskim, prezentowali najpiękniejsze kolędy, przy okazji czatów wykonywali m.in. rysunki wielkanocne online. Ewaluacji projektu dokonano za pomocą różnorodnych narzędzi internetowych.

Polska szkoła przejęła rolę głównego koordynatora projektu. Poszukiwaliśmy ciekawych i najnowszych narzędzi, sprawdzaliśmy ich atrakcyjność dla uczniów oraz przydatność w naszym projekcie. Następnie za pośrednictwem TwinSpace, prywatnych czatów i emaili, uczyliśmy naszych partnerów posługiwania się nimi. Każda szkoła odpowiadała za przygotowanie innego rodzaju ankiety, quizu i VoiceThread na wybrany przez siebie temat. Partnerzy współpracowali przy gromadzeniu danych, tworzeniu statystycznego modelu uczestnika projektu, zabierali głos w dyskusjach za pomocą VoiceThread, uczestniczyli w burzach mózgów, deklarowali chęć opracowania i przeprowadzenia ankiet, quizów na wybrane przez siebie tematy (Nota), określili wymarzone miejsce wakacyjnego wypoczynku oraz upragniony prezent gwiazdkowy. Serwisy Lino i Wallwisher pozwoliły na gromadzenie propozycji pytań do tworzonych ankiet i quizów, zdjęć ciekawych miejsc w miastach partnerskich oraz informacji o nich. Wspólnie zostały stworzone: na mapie Google trasa podróży Europy z filmami o najciekawszych miejscach do zwiedzania, interaktywna mapa – dziennik tej podróży. Wspólnie z partnerami prowadzony był Dziennik Projektu.

Uczniowie entuzjastycznie podchodzili do podejmowanych zadań. Do najbardziej ekscytujących momentów projektu należy zaliczyć: tworzenie awatarów, projektowanie logo, rozwiązywanie quizów oraz tworzenie modelu statystycznego uczestnika projektu. Połączył on cechy, zainteresowania i poglądy młodych Europejczyków zaangażowanych w projekt. Przekonali się oni, iż mimo różnych nacji i kultur, wszyscy jesteśmy do siebie podobni.

Projekt wyróżnia się wielkim bogactwem stosowanych narzędzi oraz serwisów anglojęzycznych. Najnowocześniejsze technologie w nim zastosowane uatrakcyjniały lekcje. Cel, jakim było stworzenie modelu typowego uczestnika projektu, zachęcił uczniów do poznawania i opracowywania własnych narzędzi statystycznych, pogłębił ich umiejętności matematyczne. Nowa forma współpracy za pomocą serwisu VoiceThread wpłynęła na atrakcyjność lekcji języka angielskiego. Udział w internetowych burzach mózgów pozwolił na zapoznanie się z opiniami kolegów z innych krajów i ośmielił ich do wypowiadania się w języku angielskim. Tworzone gry, quizy stanowiły ciekawą formę pogłębiania, utrwalania i sprawdzania zdobytej wiedzy. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością np. przy wykonywaniu zdjęć, tworzeniu filmów i pokazów slajdów, projektowaniu logo, wykonywaniu „chmurek wyrazowych” z imion uczestników projektu, zamieszczaniu życzeń świątecznych i walentynkowych, tworzeniu online rysunków wielkanocnych i wiosennych.

 

Osiągnięte rezultaty i korzyści
– model statystycznego uczestnika projektu oraz film dokumentujący jego tworzenie,
– prezentacja Prezi danych statystycznych opracowanych w formie diagramów,
– prezentacja liczebników w językach partnerskich, quizy oraz zbiór zadań matematycznych dotyczących miast i krajów partnerskich,
– glogi na temat zdrowego stylu życia, zainteresowań, ciekawych miejsc,
– VoiceThread z dyskusją partnerów na temat zdrowego stylu życia,
– mapa myśli z zasadami zdrowego stylu życia,
– artykuły promujące projekt na Portalu Zambrowskim,
– poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie przyrody (treści prozdrowotne i ekologiczne), matematyki (w tym statystyki), języka angielskiego i informatyki,
– poznanie przez uczniów najnowocześniejszych serwisów internetowych,
– doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, autoprezentacji, integracja zespołu, wzrost aktywizacji poznawczej uczestników,
– wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o przydatne na co dzień serwisy internetowe.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu

Realizacja projektu może odbywać się w każdej szkole i jest wspaniałą przygodą zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli rozpoczynających realizację projektów eTwinning. Przewodniki po wdrażanych przez nas programach i linki do nich, zgromadzone na TwinSpace projektu, mogą posłużyć innym nauczycielom pragnącym skorzystać z naszych doświadczeń. Uniwersalna tematyka zadań jest dostosowana do wieku i zainteresowań uczniów. Może być realizowana podczas zajęć lekcyjnych.

Nasze działania zostały odnotowane i udokumentowane na: internetowym portalu naszego miasta, stronie internetowej szkoły oraz specjalnie stworzonym blogu poświęconym realizowanym przez nas projektom eTwinning. Społeczność szkolna mogła dodatkowo o nich przeczytać na łamach szkolnego miesięcznika matematycznego „MATMA DO KWADRATU”.

Użycie ICT w projekcie:

Voki, ImageChef, Animoto, Slideshow, Slideroll, Smilebox, Flixtime, PictureTrail, Power Point, Windows Movie Maker, VoiceThread, GlogsterEdu, Lino, Nota, Wallwisher, AnswerGarden, QuizRevolution, Quizz.biz, ProProfs, Brain Games, PurposeGames, Blabberize, Morpheus, SantaBot, Zoomerang, SurveyMonkey, Obsurvey, Polldaddy, SurveyGizmo, ProProfsPolls, Photovisi, Google map, Tripline, Mixbook, Prezi, Colorillo, GoAnimate, Little Bird Tales, Bubbl.us, MyPlick, YouTube, Skype, Facebook, e-mail.