Indoor Gardening

Indoor Gardening

Przedmiot: 
nauczanie zintegrowane
Nazwa szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy

Koordynator:
Dominika Giezek

Szkoły partnerskie:
Privat Primary School, Nová Dubnica, Słowacja
Suçıkağı Paşa Karaca İlköğretim Okulu, Hatay, Turcja

Czas trwania projektu:
5 miesięcy

Języki projektu:
angielski, słowacki, polski, turecki

Strony internetowe
http://indoorgardeningproject.blogspot.com/p/about-project.html
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p46536/welcome
http://twinblog.etwinning.net/32591/

Nagrody i wyróżnienia:
II miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2012 – kategoria wiekowa 7-12 lat
Krajowa Odznaka Jakości

 

Cele projektu:

 • rozbudzenie w dzieciach umiejętności stawiania hipotez i ich weryfikacji;
 • nauka wielozmysłowego i wieloaspektowego poznawania przyrody w aktywnym działaniu z elementami zabawy;
 • rozwój umiejętności pracy w grupie;
 • poznanie rówieśników ze Słowacji i Turcji;
 • nauka języka angielskiego;
 • nauka piosenek w języku polskim i angielskim;
 • poszerzenie wiedzy przyrodniczej z albumów, czasopism, książek o przyrodzie;
 • stworzenie projektów o tematyce przyrodniczej;
 • nabycie umiejętności posługiwania się lupą i mikroskopem;
 • poznanie budowy oraz sposobów rozmnażania roślin,
 • zdobycie wiedzy na temat znaczenia i rodzajów zabiegów pielęgnacyjnych koniecznych dla życia i wzrostu roślin oraz zawodów związanych z uprawą, pielęgnacją i przetwórstwem roślin.

Dzieci w wieku szkolnym interesują się tym, co jest im bliskie. Skłonne są do angażowania i oddawania się bez reszty w to, co lubią robić. Mają także potrzebę wyrażania własnych przeżyć poprzez zabawę i działalność twórczą. Chcąc połączyć zabawę z nauką i dać dzieciom możliwość bycia aktywnym, wyszłam naprzeciw ich zainteresowaniom przyrodniczym. Odpowiednie pokierowanie tematem umożliwiło mi realizację celów zawartych w programie nauczania.

Projekt Indoor Gardening pozwolił nam połączyć zainteresowania dzieci z tematami zawartymi w programie nauczania na etapie edukacji wczesnoszkolnej (części rośliny i ich funkcje, różne sposoby rozmnażania roślin, znaczenie i rodzaje zabiegów pielęgnacyjnych koniecznych dla życia i wzrostu roślin, zawody związane z uprawą, pielęgnacją i przetwórstwem roślin).

Projekt realizowałam w oparciu o innowacyjną metodę projektów badawczych, która pozwala dzieciom koncentrować się na temacie ich zainteresowań, odpowiada wrodzonej ciekawości, potrzebie poznawania i rozumienia świata. Zgodnie z założeniami tej metody pomysł na projekt podały same dzieci.

Głównym zadaniem w projekcie było założenie ogródka na parapecie okna, w którym dzieci wykonywały prace związane z uprawą i pielęgnacją. Działania te nie tylko umożliwiały uczniom czynne obcowanie z przyrodą, ale również miały duże znaczenie dla wychowania społeczno-moralnego, uczyły bowiem odpowiedzialności, umiejętności współdziałania i podziału wykonywanych zadań. Osobiste zaangażowanie każdego dziecka sprzyjało zaś kształtowaniu jego postawy wobec świata roślin. Zadania obejmowały m.in. tworzenie na arkuszu szarego papieru mapy myśli siatki pytań dotyczących tematu Ogródek na parapecie okna. Uczniowie próbowali także formułować hipotezy badawcze.

Dzieci brały udział w zabawach eksploracyjnych np. poznawały nasiona, tworzyły ich kolekcje, obserwowały nasiona oraz ich fragmenty przez lupę. To zadanie było dla nich jednym z ciekawszych momentów projektu. Był także czas na tworzenie mozaiki z nasion – pracując w grupach uczniowie wyczarowywali czołgi, kwiaty, drzewa z przeróżnych nasion fasoli i różnych gatunków kasz oraz maku, pieprzu, liści laurowych czy gorczycy. Kolorowali także kwieciste mandale i rysowali własne mandale w programie Paint. Wykonali szkice wzrastających w naszym klasowym ogródku roślin, które opisali w języku angielskim.

Dzieci przeprowadzały także wywiady np. podczas wizyty w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zapoznały się z różnorodnością roślin i cyklem ich pielęgnacji. Znalazły odpowiedzi m.in. na takie pytania, jak: W jakiej najniższej temperaturze mogą rosnąć rośliny?, Jak długo rośliny wytrzymają bez słońca?, Czy jest roślina bez korzeni?Realizowały także inne badania terenowe – np. w trakcie wyjścia do ogródków działkowych szukały powtarzających się wzorów ukrytych w liściach czy kwiatach. W czasie projektu wybraliśmy się do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na Fotograficzne safari, podczas którego szkicowaliśmy wybrane fragmenty ogrodu, a następnie rysowaliśmy te same obiekty poprzez fotograficzne ramki. W Katedrze Botaniki i Ekologii Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego uczniowie oglądali pod mikroskopem różne części roślin.

Kolejne zadanie było polegało na wysyłaniu pocztą tradycyjną do szkół partnerskich nasion – zagadek, które należało zasiać. Dzieci bardzo cieszyły się z otrzymania podobnej przesyłki od swoich słowackich i tureckich przyjaciół. Otrzymane nasiona dzieci samodzielnie zasiały w ogródku swojej szkoły i z ogromnym zainteresowaniem obserwowały wzrost wszystkich roślin. Najsmaczniejsza, wg nich, okazała się rzeżucha, która wkrótce pojawiła się na kanapkach.

Mali uczestnicy projektu mieli okazję porozmawiać i zaśpiewać ze słowackimi dziećmi w trakcie wideokonferencji. Korzystając z programu Skype, wykonali piosenkę Przyszła pani Wiosna, wysłuchali piosenki słowackiej Tulipán a púpavyoraz wspólnie z dziećmi słowackimi zaśpiewali piosenkę Spring is here. Mieli także szansę przedstawić się w języku angielskim. Było to dla nich ciekawe przeżycie, które pozwoliło przełamać barierę językową.

Uczniowie w poszczególnych szkołach wykonywali podobne zadania projektowe np. założyli własne ogródki, mogli więc porównywać wzrost roślin w innych krajach. Wykonywali również „bliźniacze” prace plastyczne – rysowali podobne mandale, tworzyli mozaiki z nasion, których kopie umieszczali na stronie projektu. Śpiewali wiosenne piosenki w językach projektu oraz wspólnie w języku angielskim. Dzięki temu mogli poczuć, że wspólnie realizują ten sam projekt, mimo dzielących ich odległości czy różnic kulturowych.

Projekt Indoor Gardening silnie motywował uczniów do działania. Chętnie zdobywali nowe wiadomości i umiejętności przyrodnicze, bez reszty angażując się we wszystkie przydzielone im zadania. Chcąc zapewnić ciągłość realizacji zadań projektowych, partnerzy kontaktowali się ze sobą regularnie przy pomocy poczty e-mailowej oraz programu Skype. Na bieżąco umieszczali na stronie projektu opis zrealizowanych działań, zdjęcia z ich wykonywania oraz prezentacje. Działania kontynuowałam z dziećmi jeszcze długo po oficjalnym zakończeniu przedsięwzięcia. Dzieci dbały o nasz klasowy ogródek, obserwowały wzrost roślin aż do zakończenia roku szkolnego.

Poprzez realizację projektu eTwinning uczniowie nauczyli się współpracy, korzystania z koleżeńskiej pomocy oraz jej udzielania , logicznego myślenia, stawiania pytań, zdobywania wiedzy przez eksperymentowanie i wyciąganie wniosków.

Osiągnięte rezultaty i korzyści:

 • strona http://indoorgardeningproject.blogspot.com/;
 • prace uczniów, zdjęcia, nagrania wideo oraz prezentacje PowerPoint;
 • udoskonalenie umiejętności współdziałania;
 • wykorzystanie technologii TIK;
 • rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie przyrody i uprawy roślin;
 • podjęcie przez dzieci prób porozumiewania się w języku angielskim w naturalnej sytuacji.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu:

Chcąc podzielić się swoją wiedzą zdobytą w czasie projektu i pokazać innym, jak doskonale można uczyć się poprzez zabawę, uczniowie przedstawili wyniki projektu pozostałym dzieciom naszej szkoły. Ponadto odnośniki do strony internetowej projektu znalazły się zarówno na naszej klasowej, jak i szkolnej stronie internetowej. Dzięki temu nasze poczynania mogli śledzić także rodzice. Rezultaty działań projektowych przedstawiłam również w czasie kilku konferencji organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji skierowanych do nauczycieli i pracowników oświaty. Myślę, że projekt ten mógłby z powodzeniem być realizowany zarówno w klasach młodszych w mojej szkole, jak i w innych szkołach.