Informacja zwrotna oraz ocena postępów w edukacji zdalnej

Informacja zwrotna oraz ocena postępów w edukacji zdalnej

Zapraszamy na seminaria online, które odbędą się w dniach 6-12 maja 2020r. Spotkania w całości realizowane są w formie online na platformie eTwinning. Skierowane są do nauczycieli, którzy chcą poznać możliwości programu eTwinning i poszerzyć swój warsztat pracy o narzędzia cyfrowe pomocne w udzielaniu informacji zwrotnej oraz ocenie postępów uczniów w pracy metodą edukacji zdalnej. W trakcie trwania seminarium, każdy nauczyciel stworzy własne zasoby cyfrowe z zaproponowanych narzędzi TIK.

Seminaria prowadzone będą dla trzech grup. Zapraszamy do zapoznania się z treścią oraz programami spotkań. Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronach danych wydarzeń.

 

Prosimy o aplikowanie na odpowiednie szkolenie – zgodne z nauczanym przedmiotem lub etapem edukacyjnym.

 

Seminarium online dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Prowadzące: Anna Krzyżanowska i Beata Wójcik

6-13 maja 2020, godz. 18:00  

 

Seminarium online dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Prowadząca: Monika Mojsiejonek

6-12 maja 2020, godz. 17:00  

 

Seminarium online dla nauczycieli języków obcych

Prowadząca: Monika Mojsiejonek

6-12 maja 2020, godz. 15:00  

 

Warunki udziału w seminarium:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning
Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:

Dołącz do społeczności eTwinning  

Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową
Aktywny zawodowo nauczyciel przedmiotu lub danej grupy wiekowej uczniów (w zależności od wybranego seminarium).

3. Posiadanie konta pocztowego na platformie Google. Jeśli jeszcze go nie posiadasz

Utwórz konto Google  

4. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wypracują własne materiały do realizacji podstawy programowej metodą edukacji zdalnej.

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 4 maja 2020 o godzinie 23:59.