Inkluzyjne Regionalne Przewodniki dla Młodzieży

Inkluzyjne Regionalne Przewodniki dla Młodzieży

Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie – Technikum Ekonomiczne nr 3

Koordynator:
Paweł Ciesielczuk

Szkoły partnerskie:
Liceum im. Juliusza Verne’a w Limours, Francja
Liceum im. Juana de Maireny w San Sebastian de los Reyes, Hiszpania

Obszary tematyczne:
geografia, historia, WOS, języki obce, sztuka, muzyka, plastyka

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/45066/

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2020

 

Projekt był realizowany w ramach programów Erasmus+ oraz eTwinning. Jego głównym celem było stworzenie materiałów video, audio oraz gier ulicznych prezentujących szkoły partnerskie, miasta oraz regiony. Ważnym aspektem projektu była jego inkluzyjność – do działań projektowych zostali włączeni uczniowie z problemami finansowymi, zdrowotnymi, społecznymi. Główne rezultaty projektu powstały tak, aby mogli z nich korzystać odbiorcy z upośledzeniem wzroku, słuchu oraz ruchu.

 

Głównymi rezultatami projektu były:

  1. Trzy wideoprzewodniki po szkołach, miastach i regionach partnerskich w języku angielskim (z napisami w j. hiszpańskim, francuskim, polskim, angielskim, portugalskim i ukraińskim – napisy zostały stworzone z myślą o odbiorcach z upośledzeniami słuchu).
  2. Trzy audioprzewodniki po szkołach, miastach, i regionach partnerskich w języku angielskim stworzone z myślą o odbiorcach niewidomych (zostały przetranskrybowane dla odbiorców z upośledzeniami słuchu).
  3. Trzy gry uliczne stworzone w miastach partnerskich za pomocą aplikacji Actionbound w języku angielskim, polskim, francuskim oraz hiszpańskim (dostosowane dla osób niepełnosprawnych).

Wszystkie te rezultaty były tworzone w międzynarodowych grupach podczas mobilności oraz działań wykonywanych online. W projekcie wzięli udział chętni uczniowie z różnych klas, w różnym wieku i o różnym stopniu opanowania języka angielskiego. Uczniowie mieli wpływ na dobór metod pracy projektowej, stosowano pracę w grupach (podczas mobilności) oraz pracę indywidualną (online).

Rezultaty projektu przygotowywane były w międzynarodowych grupach. Polska szkoła była odpowiedzialna za ostateczny kształt wideoprzewodników, szkoła hiszpańska była odpowiedzialna za audioprzewodniki a francuska za gry uliczne. Wszelkie ustalenia pomiędzy szkołami dokonywane były online (za pomocą Twinspace – Twinmail, live chat, forum, live events) oraz podczas międzynarodowych spotkań projektowych i mobilności.

Uczniowie, a w szczególności ich liderzy, mieli istotny wpływ na sposoby realizacji projektu -uczestniczyli także w wyjazdowych międzynarodowych spotkaniach projektowych.

Powstałe wideoprzewodniki i audioprzewodniki są wykorzystywane do promocji szkoły podczas nawiązywania współpracy z innymi szkołami partnerskimi oraz w działaniach promujących szkołę na poziomie lokalnym. Gry uliczne są wykorzystywane podczas wizyt uczniów z zagranicy w naszej szkole.

Uczniowie zwiększyli swoje umiejętności językowe, informatyczne, społeczne a także przeżyli wspaniałą przygodę wraz z rówieśnikami z Francji i Hiszpanii. Projekt wpłynął pozytywnie na ich motywację do nauki języka angielskiego. Ukraińscy uczniowie poczuli się pełnoprawnymi członkami społeczności naszej szkoły. Nauczyciele poznali nowe metody pracy z uczniem, nawiązali nowe kontakty zawodowe z nauczycielami z innych krajów.

Szkoła zyskała opinię szkoły otwartej na współpracę międzynarodową, a projekt pozytywnie wpłynął na decyzję o przyznaniu szkole miana “Szkoły eTwinning”. Owocna współpraca przy projekcie doprowadziła do decyzji o realizacji kolejnego projektu – projekt Erasmus+/eTwinning “Europa Trivia Game”.

Koordynator