Innowacyjne metody nauczania w klasie – warsztaty doskonalenia zawodowego

Innowacyjne metody nauczania w klasie – warsztaty doskonalenia zawodowego

Zapraszamy nauczycieli doświadczonych w eTwinning, pracujących w szkole ponadgimnazjalnej lub gimnazjum na międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego eTwinning. Warsztaty organizowane są przez hiszpańskie Krajowe Biuro eTwinning i odbędą się w dniach 12-14 listopada 2015 w Madrycie.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli dowolnej specjalności i prowadzone będzie w języku hiszpańskim.

Tematem przewodnim warsztatów będą innowacyjne metody nauczania w klasie m.in. przy pomocy odwróconej klasy, edukacji mobilnej oraz CLIL.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w warsztatach i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

1. nauczyciel dowolnej specjalności pracujący w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej;

2. doświadczenie w eTwinning (minimum jeden projekt);

3. znajomość języka hiszpańskiego na poziomie biegłym;

4. udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy;

Organizatorzy zastrzegają, iż w warsztatach może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły oraz że pierwszeństwo mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning.

W warsztatach wezmą udział 2 osoby z Polski, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 września 2015.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń nabór może zostać zakończony przed podanym terminem nadsyłania zgłoszeń.

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań jednocześnie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning

Dodaj komentarz