Inspiracja, Współpraca, Rozwój – podsumowanie konferencji

Inspiracja, Współpraca, Rozwój – podsumowanie konferencji

Podstawą programu eTwinning jest współpraca, uczenie się od siebie nawzajem, inspirowanie i doskonalenie zawodowe. Te elementy wprowadzane sukcesywnie do pracy nauczycieli, działań szkoły przynoszą korzyści całej społeczności szkolnej, a często także i lokalnej. Aktywnych eTwinnerów, którzy korzystają z możliwości oferowanych przez program, wyróżniają innowacyjne działania, dbałość o e-Bezpieczeństwo, nowoczesne metody pracy, skupienie na potrzebach uczniów, zaangażowanie i entuzjazm. Chętnie też dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zachęcając kolejnych nauczycieli do podjęcia wyzwania i postawienia pierwszych kroków w kierunku międzynarodowej współpracy online.

We współpracy z nimi przygotowaliśmy trzecią edycją konferencji Inspiracja, Współpraca, Rozwój. W materiałach z warsztatów oraz nagraniach sesji plenarnych i warsztatowych znajdziecie inspiracje, motywację oraz wiele praktycznych wskazówek, które wesprą wasze eTwinningowe działania.

Szkoły eTwinning to podstawa eTwinngowej społeczności, placówki w których nad projektami pracują całe zespoły nauczycieli, a międzyszkolna współpraca jest stałym elementem ich programu nauczania. O tym, jak ukierunkować działania nauczycieli i jakie przynosi to korzyści całej placówce, mówili wicedyrektorzy wyróżnionych tym tytułem szkół:

  • Agnieszka Ogiegło – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku
  • Marek Fularz – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni
  • Bożena Kubica – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach
  • Beata Wójcik – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach

W drugiej części o relacjach, jako podstawie jakości szkolnych działań mówiła Ewa Radanowicz:

(…) jak w codzienności szkolnej, zgiełku i biegu, budować relację i dobry klimat szkoły. Jak w prosty i nie wymagający sposób ale z pomysłem, doprowadzić do tego, żeby w naszej pracy było dużo relacji w relacji.

 

O poszukiwaniu potrzeb edukacyjnych uczniów do projektu opowiedziały kolejnego dnia Zyta Czechowska (Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku) i Małgorzata Łaska (CLXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie):

 

Dwa dni wypełnione były warsztatami skupionymi wokół konstrukcji, realizacji i dokumentacji projektu realizowanymi w oparciu o współpracę.

Ich treść dopasowano do poziomu edukacyjnego uczestników i podzielono na segmenty. Aby obejrzeć nagrania warsztatów należy kliknąć w ich nazwę:

Edukacja przedszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła podstawowa klasy IV-VIII

Szkoła ponadpodstawowa

Wszystkie prezentacje, tutoriale i linki prezentowane przez ekspertów dostępne są na stronie konferencyjnej:
Materiały konferencyjne  
Ostatni dzień prezentował działania i inicjatywy oparte na eTwinning.
Prof. dr hab. Marlena Lembicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i Tomasz Ordza (Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce) podzielili się doświadczeniem z wprowadzania eTwinningu do programu nauczania przyszłych nauczycieli.
O roli eTwinnera, jako opiekuna podczas zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego, mówiła Anna Krzyżanowska (Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu).

Innowację pedagogiczną poprzez projekt eTwinning przedstawiła Celina Świebocka (Szkoła Podstawowa w Jazowsku), a Monika Mojsiejonek (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze) zaprezentowała rozwój zawodowy z eTwinning.

Jako podsumowanie omówione zostały Odznaki eTwinning, które przyznawane są eTwinnerom i placówkom za wysoką jakość działań w ramach programu.