Intercultural dialogue through fairy tales, drama and art

Intercultural dialogue through fairy tales, drama and art

Przedmiot:
międzyprzedmiotowy
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Orła Białego, Czechowice-Dziedzice

Koordynator:
Katarzyna Zawiła-Dudzik

Strony internetowa projektu:
http://onceuponatimeineurope.wikispaces.com
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p33338

Nagrody i wyróżnienia:
Wyróżnienie w konkursie europejskim 2013 w kategorii specjalnej Nagrodą Porozumienia Międzykulturowego im. Mevlany
Krajowa i Europejska Odznaka eTwinning

 

Ten niezwykły projekt został zrealizowany przez 35 szkół z 33 krajów europejskich. Celem projektu było nie tylko zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego, ale przede wszystkim otworzenie ich na kulturowe bogactwo Europy. Środkiem komunikacji międzykulturowej stały się dla nas baśnie i legendy narodowe, a środkiem przekazu drama i sztuka.

Pierwszym krokiem było bliższe poznanie partnerów projektu. Każda z partnerskich szkół stworzyła multimedialną prezentację o sobie, a następnie umieściła ją w przestrzeni TwinSpace i na stronie internetowej projektu. Dzięki temu uczestnicy projektu mogli dowiedzieć się czegoś o sobie i o środowisku, w którym się uczą. By usprawnić komunikację między tak wieloma nauczycielami, założycielka projektu, pani Natasha Djurkova, utworzyła także grupę dyskusyjną na witrynie Google.com (gdzie w trakcie realizacji projektu stworzono 139 wątków i wymieniono ponad 820 wiadomości).

Kolejnym krokiem był wybór narodowej baśni lub legendy, którą należało zilustrować i przetłumaczyć na język angielski. Uczniowie ze szkoły polskiej wybrali „Legendę o Orle Białym”, gdyż nawiązuje ona do nowego patrona szkoły i ma dla nich szczególne znaczenie. Przetłumaczone legendy wraz z ilustracjami zostały zebrane w e-booku “Once upon a time in Europe”, opublikowanym na stronie projektu. Baśnie i legendy z krajów partnerskich poznawaliśmy na lekcjach języka angielskiego lub na kółkach zainteresowań.

W lutym 2011 roku w drodze losowania każdej szkole partnerskiej przydzielono jedną z opublikowanych legend. Zadaniem każdej ze szkół było zinscenizowanie wylosowanej legendy w języku angielskim, a następnie opublikowanie nagrania na stronie projektu. Uczniowie polskiej szkoły wylosowali estońską opowieść o kobiecie w skórze żaby, którą postanowili zaprezentować w formie teatrzyku kukiełkowego. Nagrania szkół partnerskich oglądaliśmy podczas lekcji języka angielskiego.

Bardzo ekscytującym momentem była dla uczniów prezentacja projektu lokalnej społeczności. Podczas lekcji otwartej dla rodziców i nauczycieli polscy uczniowie przedstawili etapy realizacji projektu, a także zaprezentowali swój filmik. Zachęcili również gości do opisania swoich wrażeń i wyrażenia opinii na temat projektu. Relację z tego wydarzenia umieściliśmy na stronie internetowej szkoły.

Rezultatem projektu jest niezwykła więź, która wytworzyła się między partnerami projektu. Uczestnicy nie tylko rozwinęli tolerancyjną postawę wobec innych kultur, ale także mogli z dumą zaprezentować innym swoją kulturę, rozwinąć swoją tożsamość narodową, jak również europejską. Produkty projektu (e-book, nagrania baśni i legend) mogą być wykorzystywane w przyszłości nie tylko podczas lekcji angielskiego, by uczyć o różnorodności kulturowej w Europie oraz promować europejskie wartości i współpracę.