Is this castle haunted?

Is this castle haunted?

Przedmiot:
Sztuka

Nazwa szkoły:
Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu

Koordynatorzy:
Teresa Prokowska i Izabela Kulpa

Szkoły partnerskie:
Ecole Primaire Publique (Francja), 3ο Δημοτικό σχολείο Παλαιού Φαλήρου (Grecja), Colegio Parroquial La Encarnación (Hiszpania), Istituto Comprensivo “A. Tiraboschi” di Paladina- Scuola Secondaria di I Grado (Włochy), Specialized school #10 of Odesa (Ukraina)

Obszary tematyczne:
języki obce, teatr, sztuka, historia, historia sztuki, język i literatura, geografia, informatyka/TIK, edukacja medialna, muzyka,

Język:
angielski

Strony internetowe projektu:
http://etwinning.weebly.com/
http://castlehaunted.blogspot.com/
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=30867874

Nagrody i wyróżnienia:
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2016
Laureat europejskiego konkursu 2016 – I miejsce w kategorii wiekowej 12-15
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

W Dolinie Bobru jest więcej zamków i pałaców niż w Dolinie Loary, a całe województwo, dzięki swojemu położeniu posiada najwięcej takich obiektów w Europie. Z większością z nich związane są legendy o duchach, tajemnicach i ukrytych bogactwach. Uczniowie z Bolesławca, wspólnie z uczniami z Francji, Grecji, Hiszpanii, Ukrainy i Włoch, „zwiedzali”  zamki i odkrywali ich sekrety: duchy, białe damy, błędnych rycerzy. W wyjątkowym multimedialnym przewodniku zaprezentowano ponad 50 europejskich zamków.

Zachowane w różnych formach zamki, są dziś niezwykłym akcentem wzbogacającym krajobraz, elementem dydaktycznym prezentującym sztukę architektoniczną minionych epok, środkiem przekazu czasów, w których powstawały, miejscem wypoczynku i refleksji. Dlatego tak ważne jest uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o własne dziedzictwo kulturowe.

Na początku projektu uczniowie przedstawili siebie, szkoły i miasta w programie ThingLink, Voki i różnych aplikacjach do obróbki zdjęć i filmów.

W kolejnym etapie poznawali wybrane zamki europejskie i ich architekturę, następnie stosując różne techniki wykonali makiety i rysunki przedstawiając swoją wizję zamków i ich mieszkańców. Poznali oraz zaprezentowali wybrane zamki położone na terenie poszczególnych krajów. Stworzyli z nich ciekawy multimedialny przewodnik.

Partnerzy wspólnie  wykonali wielojęzyczny leksykon duchów. Opracowali międzynarodową księgę baśni i legend o zamkach, do których wykonali klipy reklamowe. Opracowali i zaprezentowali partnerom inscenizacje wybranych legend w scenerii zamkowej.

Zaktywizowane w ten sposób dzieci wymyśliły, zredagowały i zilustrowały własne legendy o nawiedzonych zamkach. Powstała w ten sposób kolejna wspólna książka, tym razem interaktywna, z całkowicie autorskimi tekstami, filmami i innymi materiałami. Tworzyli też opowiadania o swoich fantastycznych przygodach w omawianych zabytkach oraz tworzyli gry i zagadki dla swoich zagranicznych kolegów oraz rozwiązywali te przygotowane przez nich.

Nauczyciele wraz z uczniami opracowali scenariusz gry terenowej o poszukiwaniu skarbu ukrytego w zamku (quest). Wspólnym dziełem był także kodeks rycerski dostosowany do realiów współczesnej europejskiej szkoły oraz międzynarodowe spotkanie duchów (videokonferencja).

Uczniowie pracowali w małych grupach w bibliotece szkolnej. Niektóre zadania wykonywane były z udziałem całej klasy, np. nagranie filmu, zwiedzanie zamków. Wprowadzono elementy metody odwróconej lekcji. Przed spotkaniami, na specjalnym blogu, zamieszczano kolejne zadania i propozycje narzędzi z instrukcjami ich wykorzystania. Dzięki temu podczas zajęć zajmowano się już wyłącznie pracą twórczą. Uczniowie prowadzili też własne blogi projektowe.

Do pracy wykorzystywali różnorodne narzędzia. Książeczki pisali w programach Storybird i StoryJumper oraz sporządzili e-booki w aplikacjach: Issuu, Joomag. Zamki prezentowali  za pośrednictwem programów Glogster, Pinterest, Slideful, Padlet, PowerPoint, Kizoa, Haiku Deck. Wystawy prac uczniowskich powstawały w programach: PhotoSnack, ProShow Web, PictureTrail. Filmiki reklamujące książki o zamkowych przygodach zrealizowano dzięki PowToon i Windows Movie Maker. Animacje i komiksy: Pixton, StoryboardThat, ToonDoo. Gry i zadania dla partnerów w programach: Jigsaw Planet, LearningApps, Blubbr, ProProfs, PurposeGames, Zondle. Materiały opracowywano i umieszczano na TwinSpace oraz blogu w formie elektronicznych prezentacji i filmów. Do współpracy i prezentacji książek o zamkowych przygodach wykorzystywano tablice elektroniczne oraz serwis społecznościowy Pinterest. Facebook służył do kontaktów, współpracy, dzielenia się wrażeniami i zdjęciami.

Cele projektu wpisują się w założenia podstawy programowej, łączą treści edukacji językowej, polonistycznej, historycznej, geograficznej, informatycznej, artystycznej i medialnej. Realizują także założenia programu wychowawczego i szkolnego programu wspierania uzdolnień i zainteresowań uczniów. Uczniowie usprawniają umiejętność poszukiwania, selekcjonowania i opracowania informacji oraz korzystania z mapy. Kształcą umiejętność kreatywnego pisania, rozwijają wyobraźnię i zdolność obserwacji. Odbywają wirtualne wycieczki po europejskich zamkach. Informują partnerów o polskich zabytkach. Doskonalą znajomość języka angielskiego, poznają elementy języków partnerów. Promują szkołę i miasto prezentując jego atrakcje. Poszerzają swoją wiedzę na temat krajów partnerskich, poznają ich zabytki i kulturę oraz tradycje i zwyczaje świąteczne.

Nauczyciele – koordynatorzy projektu pozostawali w stałym kontakcie poprzez pocztę elektroniczną, narzędzia kontaktowe TwinSpace, Facebooka i bloga projektu. Wspólnie zaplanowali wszystkie działania, regularnie omawiali postępy prac, decydowali o zmianach pierwotnych założeń, modyfikacjach planu i harmonogramu. Na początku wyznaczyli kolejne etapy do realizacji, a następnie w zależności od możliwości każdej ze szkół partnerskich, realizowali krok po kroku poszczególne zadania. Harmonogram został udostępniony wszystkim uczestnikom projektu na platformie TwinSpace. Na blogu i TwinSpace prowadzili systematyczną ewaluację. Każdy mijający miesiąc podsumowywali i wyznaczali cele na kolejny etap.

W polskiej szkole w projekt zaangażowane były dwie nauczycielki. Nauczyciel bibliotekarz (Teresa Prokowska) pracowała z 4-osobowymi grupkami w bibliotece. Część prac uczniowie wykonywali wspólnie w bibliotece, inne samodzielnie w domu, korzystając z bloga instruktażowego. Nauczycielka języka angielskiego (Izabela Kulpa) dbała o stronę językową projektu oraz jako wychowawczyni uczniów zaangażowanych w projekt, pracowała z całą klasą. Dobrze zorganizowana praca zespołu nauczycielskiego stanowiła podstawę sukcesu projektu.

Każdy z partnerów wniósł wiele elementów do projektu. Niektóre zadania były rozdzielone pomiędzy uczniów z różnych krajów, a efekty były składane we wspólne rezultaty, np. polska szkoła założyła bloga projektu, którego później wspólnie prowadziła z pozostałymi partnerami.  Stworzyli też projekt przewodnika multimedialnego – vademecum  po owianych legendami zakątkach, które zamieszkiwali niegdyś władcy, rycerze, rozbójnicy, duchy i czarownice. Uzupełnia go mapa, która pomoże w odnalezieniu najciekawszych śladów historii. Francuska szkoła miała duży wpływ na ostateczną wersję wspólnego wielojęzycznego leksykonu duchów. Włoska szkoła zaproponowała i pierwsza zaprezentowała filmową inscenizację legendy. Wszyscy wspólnie utworzyli książkę – zbiór legend o nawiedzonych zamkach. W tym zadaniu aktywnością wyróżniła się grupa ukraińska. Razem przeprowadzili też konkurs na logo projektu, świętowali Boże Narodzenie, Wielkanoc i Walentynki.

…Podniesienie umiejętności związanych z wykorzystaniem nowych technologii, pogłębienie znajomości realiów krajów europejskich oraz zdobycie umiejętności planowania, decydowania i odpowiedzialnego wykonywania zadań to są oczywiste korzyści, jakie przyniosło ze sobą uczestnictwo w projekcie. Niebagatelne znaczenie ma także doskonalenie języka angielskiego dzięki konieczności porozumiewania się za pomocą e-maili, tworzenia anglojęzycznych prezentacji, filmów, czy pisania wspólnego bloga. Rezultaty projektu: multimedialny przewodnik po zamkach, publikacja zawierająca zbiór legend oraz wielojęzyczny leksykon mogą być wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli różnych krajów i wspomagać różnorodne zajęcia w szkołach prowadzone w ramach historii, kulturoznawstwa czy edukacji europejskiej. Niektóre z nich można także potraktować jako propozycję wycieczek po atrakcyjnych miejscach w naszych krajach. Większość zaprezentowanych zamków sami odwiedziliśmy i sfotografowaliśmy, a teraz polecamy innym, gdyż warto poznawać i dokumentować wyjątkowe miejsca oraz przekazywać kolejnym pokoleniom podania i legendy z nimi związane…

Koordynatorki

Wszystkie materiały dostępne są na stronie projektu, jego blogu oraz TwinSpace