Izabela Krzak-Borkowska

Izabela Krzak-Borkowska

Ambasadorka programu eTwinning

Trenerka warsztatów komputerowych w województwie świętokrzyskim

Absolwentka Akademii Polonijnej w Częstochowie, nauczycielka języka angielskiego specjalizująca się w metodach bezpośrednich, tłumaczka, promotorka programu eTwinning na terenie województwa świętokrzyskiego, pracownica Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Zespołu Szkół Społecznych im. M. Reja w Kielcach.

Współautorka projektów o charakterze międzynarodowym.  Autorka materiałów dydaktycznych dla nauczycieli poświęconych wykorzystaniu narzędzi multimedialnych na lekcjach języka angielskiego oraz zasadom przygotowywania i wdrażania projektów partnerskich, w tym projektów o charakterze międzynarodowym Jest autorką materiałów dydaktycznych, w tym scenariusza zajęć dla nauczycieli języka angielskiego opracowanego w ramach realizacji przez Samorząd Woj. Świętokrzyskiego pilotażowego programu pn. Świętokrzyskie na rzecz edukacji. Od 2012 roku,  odpowiada za organizację i przebieg konkursów przedmiotowych z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w woj. świętokrzyskim.

Kontakt:
krzakiza@gmail.com