Jak zgłosić swój projekt do konkursu europejskiego?

Jak zgłosić swój projekt do konkursu europejskiego?

Udział w konkursie mogą brać jedynie nauczyciele, którzy otrzymali Europejską Odznakę Jakości (EOJ) za swój projekt (wcześniej uzyskując Krajową Odznakę Jakości). Zgłaszany projekt musiał być aktywny w roku szkolnym 2015-2016.

Aby wysłać zgłoszenie zaloguj się na eTwinning Live i przejdź do sekcji PROJEKTY. Pod projektem znajdź opcję ZŁÓŻ SWOJE ZGŁOSZENIE O NAGRODĘ eTWINNING 2017.

 

Konkurs Europejski 2017 1

 

WAŻNE: Zanim wyślesz zgłoszenie do nagrody, koniecznie omów je ze swoimi partnerami. Tylko jeden z partnerów może wysłać zgłoszenie, natomiast pozostali mogą zamieszczać komentarze po jego wysłaniu.

Każdy projekt posiadający EOJ może aplikować tylko raz i nie ma znaczenia, który z partnerów wyśle zgłoszenie. Dlatego ważne jest, aby porozumieć się ze sobą w tej kwestii i wspólnie przygotować materiał do formularza.

Zgłoszenie powinno być wysłane w popularnym i powszechnie zrozumiałym języku (np. j. angielskim, niemieckim, francuskim) lub w języku przypisanym do konkretnej kategorii specjalnej (np. jeśli projekt realizowany był w języku hiszpańskim i partnerzy chcą ubiegać się o nagrodę w kategorii dla projektów hiszpańskojęzycznych, aplikacja może zostać wypełniona w tym właśnie języku).

Jeśli jeden z partnerów już wysłał zgłoszenie, nie ma możliwości zmiany jego treści. Jednak każdy partner nagrodzony EOJ może dodać swój własny komentarz do każdej z sekcji uzupełniając poprzednie informacje.

WAŻNE: Jurorzy muszą mieć dostęp do Twojej TwinSpace celem weryfikacji Twojego zgłoszenia i oceny projektu. Upewnij się, że konto Gościa zostało utworzone, a dane do logowania zostały zamieszczone w treści formularza w polu LINKI DO REZULTATÓW PROJEKTU.

 

 

Po kliknięciu w odnośnik ZŁÓŻ SWOJE ZGŁOSZENIE O NAGRODĘ eTWINNING 2017  na ekranie otworzy się formularz aplikacyjny.

Pierwszym krokiem będzie wybranie kategorii wiekowej spośród następujących:

– Uczniowie 4-11 lat

– Uczniowie 12-15 lat

– Uczniowie 16-19 lat

 

Konkurs Europejski 2017 2

 

Po wybraniu kategorii głównej pojawi się możliwość wybrania jednej (lub więcej) kategorii specjalnej. Jest to opcja dodatkowa i jeśli Twój projekt nie wpisuje się w żadną z nich możesz poprzestać na wyborze kategorii wiekowej.

 

Konkurs Europejski 2017 3

 

Właściwy formularz jest identyczny z formularzem zgłoszeniowym do Krajowej Odznaki Jakości i składa się z 6 pól, w których należy opisać w jaki sposób Twój projekt spełnia europejskie kryteria.

 

Konkurs Europejski 2017 4

 

W trzecim kroku znajdziesz listę Twoich partnerów w tym projekcie, ale tylko uprawnionych do udziału w konkursie, czyli tych którzy otrzymali EOJ.

 

Konkurs Europejski 2017 5

 

Klikając NASTĘPNY KROK znajdziesz się na ostatnim etapie – PODGLĄD, gdzie uzyskasz zestawienie wprowadzonych danych oraz możliwość edycji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

WAŻNE: Pamiętałeś o koncie Gościa i zamieszczeniu danych do logowania w treści formularza? Bez tego Jurorzy nie będą mogli w pełni ocenić Twojego projektu i nagrodzić wspólnej pracy partnerów.

Jeśli potwierdzisz klikając WYŚLIJ Twoja aplikacja zostanie przekazana do Krajowego Biura eTwinning. Twoi partnerzy będą mogli dodawać komentarze do zamieszczonych przez Ciebie informacji.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń i dodawania komentarzy to 22 grudnia 2016.

 

Powodzenia!