Jak zrealizować dobry projekt eTwinning?

Miesięczne szkolenie online Jak zrealizować dobry projekt eTwinning? jest kontynuacją kursu dla początkujących Jak uczestniczyć w Programie eTwinning? i jest przeznaczony dla każdego nauczyciela o przeciętnej znajomości TIK. Składa się z 10 modułów, gdzie na wykonanie jednego modułu przeznaczone są średnio 3 dni.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na głownej stronie o kursach

 

Celem kursu jest przygotowanie do realizacji dobrych projektów eTwinning poprzez przybliżenie uczestnikom informacji i zasad udziału w programie eTwinning ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

·         sposoby przedstawiania nauczyciela/szkoły,

·         planowanie i organizację projektu eTwinning,

·         sposoby komunikacji z partnerem projektu,

·         współtworzenie pomocy dydaktycznych,

·         publikowanie rezultatów,

·         opisywanie projektu przy aplikowaniu o odznaki jakości i do konkursów,

·         ewaluację projektu oraz przekazanie praktycznych umiejętności korzystania z narzędzi Programu, w tym TwinSpace,

·         zapoznanie z różnorodnymi narzędziami komputerowymi przydatnymi przy realizacji projektów eTwinning.

 

Autorką kursu jest pani Anna Pławecka.

Podczas trwania kursu każdy uczestnik będzie zalogowany na testowej platformie eTwinning, na której dołączy do członków mini projektu-kursu i przez miesiąc będzie ten projekt realizował pod nadzorem trenera wraz z innymi nauczycielami-kursantami.

Kurs będzie odbywał się jednocześnie w dwóch miejscach: na platformie Moodle i na testowej TwinSpace.

Wszyscy uczestnicy będą tworzyć Dziennik mini projektu kursu i korzystać z różnych narzędzi eTwinning. Uczestnicy sami zaplanują temat mini projektu kursu, biorąc pod uwagę program kursu:

1.       Własny wizerunek w Internecie (avatar VOKI)

2.       Przedstawienie szkoły (mapka Google)

3.       Planowanie pracy(padlet)

4.       Technologia mobilna w projektach (kody QR)

5.       Komunikacja z partnerami projektu (Skype)

6.       Wizualizacja działań projektowych – zdjęcia

7.       Wizualizacja działań projektowych – prezentacje

8.       Wizualizacja działań projektowych – filmy

9.       Ewaluacja i publikowanie rezultatów projektu (ankiety, wnioski ewaluacyjne)

Po każdym module uczestnicy będą “przekierowywani” na kursy tygodniowe, oferowane w ramach programu eTwinning, które odpowiednio rozszerzają tematykę poruszaną w poszczególnych modułach.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie zostanie przesłane przez Krajowe Biuro Programu eTwinning w postaci dokumentu PDF na adres e-mail wskazany przez uczestnika podczas rejestracji na kurs w terminie 4-6 tygodni od dnia ukończenia kursu.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl