Seminarium: Jakość i ewaluacja – Poznań

Seminarium: Jakość i ewaluacja – Poznań

Zapraszamy na seminarium szkoleniowo-kontaktowe “Jakość i ewaluacja w projektach eTwinning” organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 15-16 marca 2019 w Poznaniu. Seminarium skierowane jest do nauczycieli działających w programie eTwinning, którzy zrealizowali już przynajmniej 1 projekt i chcieliby podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning.

…Liczba projektów eTwinning z roku na rok jest coraz większa, rośnie też liczba zgłoszeń do Krajowej Odznaki Jakości. Polskie projekty są cenione w całej Europie, o czym świadczy liczna reprezentacja polskich nauczycieli wśród laureatów corocznego konkursu o Europejskie Nagrody eTwinning. Warto jednak pamiętać, że tylko co 10. nauczyciel rozpoczynający projekt realizuje go na poziomie pierwszego wyróżnienia w programie eTwinning – Krajowej Odznaki Jakości, a co 18. projekt otrzymuje Europejską Odznakę Jakości. Aby zdobyć te wyróżnienia lub osiągnąć sukces w konkursie, projekt musi zostać wysoko oceniony w kilku obszarach.

Dzięki poznaniu najczęściej stosowanych metod ewaluacyjnych i kryteriów oceny projektów łatwiej zaplanować kolejne projekty eTwinning, na bieżąco kontrolować postęp prac i jakość rezultatów. Dzięki temu można też lepiej zbadać i określić wpływ projektu na jego uczestników…

Dominika Tokarz

fragment najnowszej publikacji eTwinning:
Jakość i ewaluacja w projektach programu eTwinning

 

Warunki udziału w seminarium:

  • nauczyciel dowolnego przedmiotu zarejestrowany w programie eTwinning, który zrealizował przynajmniej 1 projekt eTwinning,
  • gotowość do podjęcia współpracy i realizacji projektu eTwinning. 
Organizatorzy oczekują, że podczas seminarium każdy z uczestników rozpocznie realizację nowego projektu eTwinning.
Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz się zgłosić na seminarium, wypełnij 
 
Formularz zgłoszeniowy  

 

Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele, którzy jeszcze nie uczestniczyli w tego typu wydarzeniach.

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawych warsztatach, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Poznania – nocleg w pokoju dwuosobowym w dniu 15 marca.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do sieci internetowej WIFI.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 6 marca 2019.

Rezygnacja z udziału w seminarium możliwa jest do 6 marca 2019. Uczestnicy rezygnujący po tym terminie zobowiązani będą do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: mknap@frse.org.pl.

 

Więcej informacji (program, lokalizacja) na stronie wydarzenia:

Jakość i ewaluacja – Poznań