Jakość w projektach eTwinning

Jakość w projektach eTwinning

Zapraszamy na seminarium Jakość w projektach eTwinning, które odbędzie się w dniach 15-22 maja  2020r (6 spotkań o godzinie 16:00). Spotkania w całości realizowane są w formie online na platformie eTwinning LIVE.

Seminarium skierowane jest do nauczycieli działających w programie eTwinning, którzy zrealizowali już przynajmniej 1 projekt eTwinning i chcieliby poznać sposoby podnoszenia jakość projektu.

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia:

 

Program seminarium  

 

Warunki udziału w seminarium:

1. Posiadanie aktywnego konta na platformie eTwinning

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową
Aktywny zawodowo nauczyciel dowolnego przedmiotu.

3. Posiadanie konta pocztowego na platformie Google. Jeśli jeszcze go nie posiadasz

Utwórz konto Google  

4. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wezmą aktywny udział w zaplanowanych aktywnościach.

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 13 maja 2020 o godzinie 23:59.

 

Formularz zgłoszeniowy