Jan Bielecki

Jan Bielecki

Ambasador programu eTwinning

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Zrealizował 6 projektów eTwinning. Ambasador Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE na lata 2020 – 2021.

Kontakt:
jan.bielecki@cen.suwalki.pl