Katarzyna Zajączkowska

Katarzyna Zajączkowska

Ambasadorka programu eTwinning

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog w Szkole Podstawowej nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku. Trenerka Umiejętności Społecznych. Entuzjastka metody projektów i holistycznego podejścia do edukacji. Należy do grupy Superbelfrzy Mini. Autorka wielu projektów, programów autorskich i innowacji pedagogicznych. Zafascynowana wszelkimi aktywnościami zgodnymi z rozwojem dziecka. Ukończyła kurs M. Montessori. Realizatorka licznych projektów eTwinning wyróżnionych Krajowymi i Europejskimi Odznakami Jakości. Współautorka publikacji o charakterze metodycznym. Prowadzi aktywną działalność na rzecz doskonalenia nauczycieli – webinaria, warsztaty.

Facebook: eTwinning Podlaskie

Kontakt:
kzajaczkowska2@gmail.com