Kursy internetowe

Kursy prowadzone są na przez Internet z wykorzystaniem platformy Moodle i portalu eTwinning.

Skierowane są do wszystkich zarejestrowanych w programie eTwinning nauczycieli, dowolnej specjalności, zainteresowanych współpracą ze szkołami europejskimi i realizacją projektów w ramach eTwinning. Poświęcone są merytorycznym i technicznym aspektom Programu oraz różnorodnym zewnętrznym narzędziom przydatnym w realizacji projektów eTwinning.

Najważniejsze cechy szkoleń internetowych:

nauczyciel dopasowuje miejsce i czas nauki do swoich potrzeb,
nie ponosi żadnych kosztów – udział w kursie jest bezpłatny,
wykorzystuje najnowsze technologie i różne środki przekazu, szczególnie platformę edukacyjną Moodle,
otrzymuje wsparcie doświadczonego trenera,
nawiązuje kontakty i wymienia doświadczenia z innymi nauczycielami,
może liczyć w każdej chwili na pomoc innych kursantów i trenera,
może uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez Krajowe Biuro eTwinning.

Wszystkie materiały szkoleniowe umieszczane są na stronie kursu http://moodle.etwinning.pl i wykorzystują różne środki przekazu: tekst, grafikę, multimedia, audio i wideo.

Lis
23

Tydzień z programowaniem w Pythonie cz. II

  Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe  Adresaci szkolenia Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą dowiedzieć się, na czym polega programowanie w coraz popularniejszym języku Python. Wymagania wstępne Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem i przeglądarką internetową oraz ukończenie pierwszej części szkolenia lub posiadanie umiejętności z […]

Autor: Monika Regulska | Kursy dotyczące programowania
SZCZEGÓŁY
Lis
22

Tydzień z narzędziami TIK dla matematyka kl. IV – VIII

  Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe Adresaci szkolenia Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli matematyki chcących poszerzyć swoje umiejętności związane z organizowaniem pracy za pomocą angażujących, przyjaznych wszystkim członkom szkolnej społeczności narzędzi TIK. Narzędzia TIK przedstawione w kursie mogą służyć nauczycielowi podczas tradycyjnej pracy z uczniami w szkole, jak i pracy zdalnej. Wymagania wstępne Od uczestników […]

Autor: Monika Regulska | Pozostałe
SZCZEGÓŁY
Lis
19

Tydzień z narzędziami TIK – edukacja matematyczna kl. I- III

  Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe Adresaci szkolenia Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej chcących poszerzyć swoje umiejętności związane z organizowaniem pracy za pomocą angażujących, przyjaznych wszystkim członkom szkolnej społeczności narzędzi TIK. Narzędzia TIK przedstawione w kursie mogą służyć nauczycielowi podczas tradycyjnej pracy z uczniami w szkole, jak i pracy zdalnej. Wymagania wstępne  Od […]

Autor: Monika Regulska | Pozostałe
SZCZEGÓŁY
Lis
16

Tydzień z witrynami do tworzenia Flashcards

  Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe Adresaci szkolenia Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, nauczycieli języków obcych nauczających na wszystkich etapach edukacji, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać bezpłatne narzędzia do tworzenia flashcards. Wymagania wstępne Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie tworzenia folderów, posiadanie konta e-mail oraz umiejętność […]

Autor: Monika Regulska | Pozostałe
SZCZEGÓŁY
Lis
16

Tydzień z YouTube w edukacji

  Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe Adresaci szkolenia Kurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy realizują lub zamierzają realizować projekty eTwinning i chcą być aktywnymi członkami społeczności eTwinning. Wymagania wstępne Od uczestników szkolenia wymagane są: umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, umiejętność sprawnego posługiwania […]

Autor: Monika Regulska | Pozostałe
SZCZEGÓŁY
Lis
16

Tydzień z podstawami programowania w Python

  Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe   Adresaci szkolenia Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy chcą dowiedzieć się, na czym polega programowanie w coraz popularniejszym języku Python. Wymagania wstępne Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem i przeglądarką internetową. Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning. Cele kursu […]

Autor: Monika Regulska | Kursy dotyczące programowania
SZCZEGÓŁY
Lis
09

Tydzień z ocenianiem inaczej

  Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe Adresaci szkolenia Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą poznać inne, niż tradycyjne, czyli za pomocą stopni, metody oceniania postępów uczniów. Uczestnicy poznają zasady oceniania kształtującego oraz programy i aplikacje do otrzymywania szybkiej informacji zwrotnej. Wymagania wstępne Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność […]

Autor: Monika Regulska | Pozostałe
SZCZEGÓŁY
Lis
09

Tydzień z TIK na zajęciach z wychowawcą

  Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe   Adresaci szkolenia Kurs jest przeznaczony dla wychowawców, którzy chcą wzbogacić swoje lekcje o elementy technologii informacyjno–komunikacyjnej, takie jak aplikacje do tworzenia interaktywnych ankiet, które można wykorzystać jako narzędzie dostosowania poruszanych treści do rzeczywistych potrzeb uczniów (Mentimeter, Klaxoon, Slido), narzędzia ułatwiające podział na grupy (RandomNamePicker, Avatar Maker) i ewaluację […]

Autor: Monika Regulska | Pozostałe
SZCZEGÓŁY
Lis
03

Tydzień z InstaLing

    Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe   Adresaci szkolenia Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać bezpłatny program InstaLing do skutecznej nauki zasad ortograficznych oraz nauki i utrwalania nowych słówek z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego. Uczestnicy kursu dowiedzą się jak tworzyć klasy, kartkówki, sprawdziany, ćwiczenia […]

Autor: Monika Regulska | Pozostałe
SZCZEGÓŁY
Paź
26

Tydzień ze smartfonem w klasie

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe   Adresaci szkolenia Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, którzy chcą: poznać, czym jest model Bring Your Own Device (Przynieś własne urządzenie), poznać korzyści płynące z przyjęcia takiego rozwiązania w szkole, ale i… zmierzyć się z wyzwaniami, które towarzyszą BYOD, zapoznać się z etapami wdrażania BYOD, poznać funkcjonalności aplikacji, […]

Autor: Monika Regulska | Pozostałe
SZCZEGÓŁY