Szkoła eTwinning

To wyróżnienie jest symbolem uznania ogromnego zaangażowania całego zespołu eTwinning działającego w danej szkole.

Nagrodzone tą odznaką placówki to pionierzy i liderzy w takich dziedzinach jak:

– Praktyka cyfrowa
– Praktyka w zakresie eBezpieczeństwa
– Twórcze i innowacyjne podejścia do nauczania
– Promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry
– Promowanie praktyk uczenia się opartych na współpracy wśród nauczycieli i uczniów.

Pracownicy i dyrektorzy odznaczonych szkół zachęcani są do udziału w dedykowanych programach doskonalenia zawodowego, a także mogą uczestniczyć w działaniach grupy eTwinning, dzieląc się dobrymi praktykami, współpracować i uczestniczyć w określonych warsztatach online.

W jaki sposób twoja szkoła może otrzymać odznakę Szkoła eTwinning?

Proces uzyskania odznaki Szkoła eTwinning składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy

To automatyczne sprawdzenie trzech następujących punktów:

– Szkoła jest zarejestrowana w programie eTwinning od ponad dwóch lat
– W szkole pracuje przynajmniej troje nauczycieli, którzy w czasie preselekcji realizują projekty, doskonalenie zawodowe lub inne działania w ramach programu eTwinning.
– Szkoła jest/była zaangażowana w przynajmniej jeden europejski projekt eTwinning, który uzyskał Krajową Odznakę Jakości w okresie przynajmniej dwóch lat od daty złożenia wniosku.

Jeśli szkoła spełnia powyższe wymagania, wszyscy zarejestrowani eTwinnerzy z tej szkoły otrzymają wiadomość email z zaproszeniem do wypełnienia formularza ewaluacyjnego, dostępnego bezpośrednio na ich profilach na eTwinning Live.

Etap drugi

Wnioskodawcy muszą wypełnić formularz samooceny w imieniu szkoły.

Formularz samooceny zasadza się na 4 filarach eTwinning:

– wiedza na temat programu eTwinning i świadomość znaczenia eBezpieczeństwa na poziomie szkoły,
– realizacja programu eTwinning w odniesieniu do praktyk nauczania i uczenia się, interdyscyplinarnych metod pedagogicznych i pracy metodą projektów,
– realizacja programu eTwinning i strategiczne doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych członków kadry,
– realizacja programu eTwinning pod kątem strategicznego rozwoju szkoły.

Jak wnioskować?

– Zarówno dyrekcja szkoły, jak i nauczyciele realizujący działania eTwinning powinni być zaangażowani w przygotowanie wniosku.
– Wnioskodawca musi odpowiedzieć na wszystkie pytania i spełnić wszystkie wymogi (patrz poniżej) wyszczególnione w formularzu wniosku.
– Pola dotyczące członków, projektów, doskonalenia zawodowego i wydarzeń zostały wstępnie wypełnione danymi będącymi w posiadaniu eTwinning: wnioskodawcy muszą sprawdzić, czy wpisane informacje są poprawne.
– Należy załadować wymagane dokumenty i linki związane z bezpieczeństwem w Internecie oraz uwzględnieniem programu eTwinning w polityce szkoły.
– Należy załadować wniosek podpisany przez dyrektora szkoły i złożyć go w wymaganym terminie.

Złożony wniosek zostanie zbadany przez Krajowe Biura eTwinning, które mogą skontaktować się z wnioskodawcami i zażądać dalszych informacji.

Wskazówki:

– Każda szkoła powinna zdecydować, kto złoży wiosek za pośrednictwem eTwinning Live.
– Każda szkoła może złożyć tylko jeden wniosek.
– Formularz nie musi zostać wypełniony w całości podczas jednej sesji. Może zostać zapisany jako wersja robocza. Po wypełnieniu formularza w całości należy nacisnąć przycisk Wyślij.
– Jeśli nie wszystkie wymogi zostały spełnione, szkoły mogą uzupełnić braki przed terminem składania wniosków (na przykład, zaangażować dodatkowych nauczycieli w realizację projektów lub doskonalenie zawodowe).

WYMOGI DOTYCZĄCE ETAPU 2

Przed złożeniem wniosku, wnioskodawcy muszą zapewnić dowody spełniania wszystkich poniższych wymogów.

– Szkoła musi wykazać się działaniami, które potwierdzają posiadanie przez nauczycieli/uczniów wiedzy na temat odpowiedzialnego korzystania z Internetu.
– Szkoła musi wykazać, że aktywnie współpracuje z grupą (3 lub więcej) nauczycieli zarejestrowanych jako realizujący działania w ramach programu eTwinning.
– Szkoła musi wykazać, że przynajmniej 2 projekty są realizowane z różnymi grupami uczniów.
– Szkoła musi wykazać, że dwoje nauczycieli ze szkoły zaangażowanych w program eTwinning uczestniczyło w jednym lub większej liczbie wydarzeń eTwinning mających miejsce w roku, w którym szkoła składa wniosek.
– Szkoła musi publicznie wykazać swoje formalne zaangażowanie w program eTwinning. Na przykład, szkoła może zamieścić opis działań realizowanych przez nią w ramach eTwinning na swojej stronie internetowej lub wymienić działania w ramach eTwinning w innych materiałach informacyjnych szkoły, w dokumencie określającym politykę szkoły lub w broszurze.

Lista nagrodzonych szkół eTwinning za rok szkolny 2020-2021 zostanie opublikowana na przełomie marca i kwietnia 2021r.

Uwaga: tylko w przypadku tegorocznej rundy aplikacyjnej, z powodu pandemii COVID-19, spełnienie wymogu organizacji imprez promujących eTwinning) będzie opcjonalne. Niezależnie od tego, czy nauczyciele zorganizują takie wydarzenia, czy też nie, wszyscy otrzymają 1 punkt za to pytanie.

Mar
22

Odznaka Szkoła eTwinning 2021/2022

Wśród laureatów Odznaki 55 polskich placówek!

Autor: Monika Regulska | Aktualności . Szkoła eTwinning
SZCZEGÓŁY
Sty
14

Odznaka Szkoły 2021/2022

Ostateczny termin na wypełnienie wniosku to 08.02.2021

Autor: Monika Regulska | Aktualności . Szkoła eTwinning
SZCZEGÓŁY
Gru
10
Lis
30

Oglądaj na żywo

Druga edycja wyjątkowej konferencji Inspiracja, Współpraca, Rozwój przygotowanej wspólnie ze Szkołami eTwinning i laureatami konkursu Nasz projekt eTwinning rozpoczyna się już wkrótce – 01.12.2010 Możecie nam towarzyszyć pierwszego i trzeciego dnia oglądając streaming na naszym kanale YouTube oraz profilu na Facebooku. 01.12.2020 – start godzina 16.00 – Wykład: Inspiracja, współpraca, rozwój: Nie daj się z(w)łamać, […]

SZCZEGÓŁY
Lis
17

Konferencja online

1-3 grudnia 2020 – wydarzenie online

Autor: Monika Regulska | Aktualności . Edukacja zdalna . Szkoła eTwinning
SZCZEGÓŁY
Mar
18

85 polskich placówek wyróżnionych Odznaką Szkoły eTwinning!

Z radością pragniemy ogłosić, że po dwuetapowym procesie weryfikacyjnym 85 polskich placówek otrzymało Odznakę Szkoła eTwinning na lata 2020-2021. Nagrodzone tą odznaką szkoły to pionierzy i liderzy w takich dziedzinach jak: Praktyka cyfrowa Praktyka w zakresie eBezpieczeństwa Twórcze i innowacyjne podejścia do nauczania Promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry Promowanie praktyk uczenia się opartych na współpracy […]

Autor: Monika Regulska | Aktualności . Szkoła eTwinning
SZCZEGÓŁY
Lis
07

Odznaka Szkoły eTwinning 2020-2021

Ostateczny termin na wypełnienie wniosku to 07.02.2020

Autor: Monika Regulska | Aktualności . Szkoła eTwinning
SZCZEGÓŁY
Wrz
20
Mar
18

Odznaki “Szkoła eTwinning” przyznane!

Kolejne 39 polskich szkół nagrodzonych Odznaką Szkoły eTwinning

Autor: Monika Regulska | Aktualności . Szkoła eTwinning
SZCZEGÓŁY
Kwi
11