Szkolenia regionalne

Nasi przedstawiciele regionalni prowadzą w obrębie swoich województw trzy rodzaje szkoleń dla nauczycieli:

• warsztaty komputerowe „Dołącz do eTwinning”, podczas których uczestnicy mają możliwość rejestracji w Programie, zostają zapoznani z podstawowymi informacjami o programie eTwinning oraz platformą eTwinning Live;
• warsztaty komputerowe „Załóż projekt eTwinning”, przeznaczone dla nauczycieli zarejestrowanych w Programie, którzy chcieliby zarejestrować nowy projekt eTwinning.
• warsztaty komputerowe „Narzędzia informatyczne z eTwinning”, przeznaczone dla wszystkich nauczycieli zarejestrowanych w eTwinning. Celem szkolenia jest podniesienie jakości realizowanych projektów eTwinning oraz wspomaganie działań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie wzrostu kompetencji informatycznych, szczególnie w zakresie programowania (kodowania) i zagadnień pokrewnych.

Dzięki warsztatowej formie szkoleń uczestnicy poznają w praktyce zestaw narzędzi eTwinning umożliwiający współpracę z innymi zarejestrowanymi nauczycielami i realizację zadań projektowych.
Spotkania te organizowane są z inicjatywy przedstawicieli lub zainteresowanych nauczycieli. Udział w warsztatach oraz materiały szkoleniowe zawsze są bezpłatne dla uczestników.
Aby zorganizować takie bezpłatne warsztaty w swojej placówce należy skontaktować się z przedstawicielem eTwinning w swoim regionie.

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE