Kodeks eBezpieczeństwa – scenariusz aktywności projektowej

Kodeks eBezpieczeństwa – scenariusz aktywności projektowej

Podstawą projektów eTwinning jest współpraca, której efektem są wspólne rezultaty. Często jednak ta współpraca postrzegana jest jako prosta wymiana informacja – partnerzy poprzestają na komunikacji, przesyłaniu sobie prezentacji szkół czy świątecznych tradycji. Tego typu działania są oczywiście potrzebne w projektach, spełniają swoją informacyjną rolę, pomagają nawiązać bliższe relacje, ale są dopiero pierwszym krokiem w kierunku rzetelnej współpracy. Najnowsza seria materiałów przygotowanych przez doświadczonych eTwinnerów dedykowana jest początkującym partnerstwom, które chcą rozwinąć rozwinąć aspekt współpracy, poszukują pomysłów na wspólne działania i zastanawiają się od czego zacząć. Z pewnością zainteresują też bardziej doświadczonych członków eTwinningowej społeczności, jako ciekawe i wartościowe elementy, które z powodzeniem można będzie włączyć do niemal każdego projektu.

Materiały sukcesywnie będziemy publikować na naszej stronie. Znajdziecie je wszystkie w:

 

Scenariusze aktywności  

 

Prezentujemy dziś pierwszy z serii scenariusz aktywności, który może stać się częścią dowolnego projektu. Jego uniwersalna tematyka – ebezpieczeństwo, będzie cennym działaniem każdej współpracy. Wytworzone tu materiały, opublikowane na stronie szkoły, będą także spełniać jeden z podstawowych warunków przy aplikowaniu o Odznakę Szkoły eTwinning – zaprezentują politykę ebezpieczeństwa w waszych placówkach

Autorką poniższego scenariusza jest Małgorzata Woźniak

Ambasadorka i trenerka programu eTwinning

Od wielu jestem lat nauczycielką informatyki w Szkole Podstawowej w Mszczonowie. Swoją przygodę z eTwinningiem rozpoczęłam w 2009 roku i wówczas uznałam, że jest to fantastyczne miejsce dla osób takich jak ja., poszukujących różnorodnych sposobów rozwijania uczniów. eTwinning zachwyca mnie również możliwością spotkania niezwykłych nauczycieli ogarniętych pasją wspólnego działania. Każdy koleiny rok utwierdza mnie w tym przekonaniu.
Staram się być przewodnikiem po ciekawym świecie eTwinningu. Jest to dla mnie miłe, ale równocześnie wymagające zadanie. Ponieważ lubię to co robię, odczuwam radość z ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, którymi dzielę się z nauczycielami.

Zrealizowałam kilka projektów krajowych i międzynarodowych, za które otrzymałam Krajowe i Międzynarodowe Odznaki Jakości. Moją pasją jest programowanie, którym staram się zarazić już najmłodszych uczniów. Bardzo bliskie są mi nowe technologie, z których codziennie korzystam w edukacji. Posiadam tytuł Microsoft Innovative Educator Ekspert, nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie.

 

 

 

Zadanie projektowe polega na przygotowaniu Kodeksu eBezpieczeństwa oraz przeprowadzenie wśród uczestników quizu ewaluacyjnego.

Działania projektowe eTwinning opierają się na współpracy z wykorzystaniem mediów elektronicznych. Cała współdziałająca społeczność korzysta z sieci i jej zasobów, dlatego ważne jest bezpieczne i odpowiedzialne wykorzystywanie internetu.

Utworzony wspólnie zestaw zasad właściwego postępowania w sieci, może  zostać umieszczony na stronach szkoły jako polityka e-safety.  Kwestie eBezpieczeństwa i praw autorskich jest jednym z elementów jakie trzeba wykazać przy ubieganiu się o Krajową Odznakę Jakości, to także warunek do Odznaki Szkoły eTwinning.

Narzędzia:

Działania (międzyszkolna współpraca):

 • utworzenie bazy materiałów (infografiki);
 • przygotowanie zasobu w postaci e książeczki (StoryJumper);
 • opracowanie quizu, który podsumuje zdobytą wiedzę;
 • przeprowadzenie turnieju wiedzy sprawdzającego i utrwalającego informacje zawarte w „Kodeksie e Bezpieczeństwa”.

Efekt współpracy:

 • opracowany Kodeksu eBezpieczeństwa
 • przeprowadzenie wśród uczestników projektu quizu ewaluacyjnego – podsumowanie aktywności.

Wspólny produkt:

 • eKsiążeczka Kodeks e Bezpieczeństwa

Podział zadań:

 • każdy z partnerów projektu przygotowuje infografikę z zakresu eBezpieczeństwa;
 • międzyszkolny zespół dwu/trzyosobowy opracowuje, na podstawie zgromadzonego materiału graficznego, Kodeks eBezpieczeństwa – eKsiążeczkę;
 • międzyszkolny zespół dwu/trzyosobowy przygotuje zabawę edukacyjną (quiz) sprawdzającą i utrwalającą wiedzę, nad którą pracowali uczniowie;
 • wszyscy uczestnicy projektu biorą udział w quizie.

Grupy docelowe:

 • I etap edukacyjny (uczniowie klasy I-III szkoły podstawowej);
 • II etap edukacyjny (uczniowie klasy IV – VIII szkoły podstawowej).

Czas trwania:

3 godziny dydaktyczne (3x45min):

 • omówienie tematu bezpieczeństwa w Internecie;
 • przygotowanie infografik;
 • udział w quizie.

Cele operacyjne:

Uczniowie:

 • znają zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internatu;
 • rozumieją, dlaczego ważne jest dbanie o bezpieczeństwo w intrenecie;
 • potrafią współpracować w grupie;
 • w bezpieczny sposób wykorzystują narzędzia TIK.

Przedmioty szkolne:

 • informatyka, godzina do dyspozycji wychowawcy.

Materiały/pomoce:

 • komputer/tablet
 • aplikacje webowe: StoryJumper, Quizizz, Classroomscreen.

 

Przebieg działania projektowego

Działania w projekcie eTwinning oparte są współpracy, która odbywa się w zespołach międzyszkolnych.

Do tworzenia międzyszkolnych grup możemy wykorzystać aplikację webową Classroomscreen.

 • Po przejściu dalej, ładuje się strona, na dole której znajdziecie pasek menu i możliwość wybrania różnych funkcji programu: Do ustalenia osób, które będą ze sobą współpracować należy wybrać: random name.

 • W oknie, które się pojawi wpisujemy imiona uczniów. Możemy wprowadzić dane 100 osób. Przycisk choose uruchamia losowanie.

I Utworzenie bazy materiałów.

Zadanie polega na opracowaniu infografiki (np. plakatu) związanej z tematem bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu. W realizacji tej aktywności biorą udział wszyscy uczestnicy projektu. Formę realizacji dostosowujemy do możliwości uczniów. Wykorzystujemy dowolny program graficzny np. Paint, Canva.

Etapy działania:

 1. Omówienie z uczniami zagadnienia eBezpieczeństwa (każdy nauczyciel ze swoją grupą projektową).
 2. Utworzenie międzyszkolnych dwuosobowych zespołów. Do wyodrębnienia drużyn wykorzystujemy aplikację Classroomscreen.
 3. Każda z grup wybiera i opracowuje wspólnie jedną z zasad bezpiecznego korzystania z internetu.
 4. Gotowy materiał informacyjny (infografikę) należy umieścić na TwinSpace projektu w Materiałach, gdzie w Obrazach zostanie przygotowany przez jedną osobę folder/Album (na przykład Infografiki_eBezpiezeństwo).

Uwaga:

 • realizację tego zadania należy rozpocząć od przeprowadzenia zajęć omawiających eBezpieczeństwo i prawa autorskie.
II Przygotowanie zasobu w postaci e książeczki w aplikacji StoryJumper

Kolejną aktywnością składającą się na omawiane zadnie projektowe jest przygotowanie zasobu w postaci e książeczki w aplikacji StoryJumper. Zespół składający się z czterech/ośmiu osób opracowuje Kodeks eBezpieczeństwa w postaci elektronicznej książeczki. Produkt powstanie na podstawie zgromadzonego materiału graficznego. Będzie to świetny materiał dydaktyczny, przygotowujący uczniów do zabawy edukacyjnej przeprowadzanej w postaci quizu.

Etapy działania:

 1. Wyłonienie grup zadaniowych:
 • jedna grupa (od 2 do 4 osób) wybierze infografiki, które zostaną wykorzystane w książeczce elektronicznej;
 • drugi zespół (dwu/czteroosobowy) przygotuje eKsiążeczkę w StoryJumper.
 1. Dokonanie wyboru materiału graficznego przygotowanego przez szkoły biorące udział w projekcie. Uczniowie z grupy pierwszej weryfikują infografikę biorąc pod uwagę by uniknąć powtarzających się zasad określających bezpieczne korzystanie z internetu.
 2. Nauczyciel zakłada konto w StoryJumper. Uczniowie z grupy drugiej, pod opieką nauczycieli, przygotowują książeczkę elektroniczną. Na stronach ebooka zamieszczane są obrazy wybrane przez uczniów z grupy pierwszej.
 3. Umieszczenie przez nauczyciela książeczki (lub link do niej) na stronie TwinSpace projektu.
 4. Zapoznanie wszystkich uczniów biorących udział w projekcie z elektroniczną książeczką Kodeks eBezpieczeństwa.

 

Przykład publikacji z projektu: Wyprawa do Netolandii

Uwaga:

 • zestaw zasad właściwego postępowania w sieci może zostać umieszczony na stronach szkoły jako polityka e-safety;
 • gotową książeczkę (lub link do niej) należy umieścić na stronie TwinSpace projektu, a strona musi być widoczna dla członków TwinSpace.

Tutorial dla StoryJumper przygotowany przez ambasadorkę i trenerkę programu eTwinning Annę Urbasik:

Jak korzystać ze StoryJumper  

 

III Opracowanie quizu utrwalającego zdobytą wiedzę

Do wykonania tego zadania zaproponowana została aplikacja webowa Quizizz.

Podobnie jak przy poprzednim działaniu, realizacją tego zadania zajmą się zespoły międzyszkolne. Ilość zespołów uzależniona jest od liczby uczestników projektu. Trzeba zadbać o to, aby wszyscy uczniowie zostali zaangażowani do tej aktywności. Każda grupa ma za zadanie ułożyć pytanie do quizu i sformułowania odpowiedzi (poprawnej i fałszywych). Pytania należy oprzeć o materiał zawarty w przygotowanej książeczce Kodeks eBezpieczeństwa.

Etapy działania:

 1. Wyłonienie grup zadaniowych.
 2. Przygotowanie przez międzyszkolne zespoły pytań i odpowiedzi do quizu.
 3. Zebranie wszystkich pytań i odpowiedzi. Można to zrobić na stronie TwinSpace, albo przygotować wspólny dokument np. w Dokumentach Google.
 4. Jeden z nauczyciel zakłada konto w Quizziz i wprowadza przygotowane przez uczniów pytania i odpowiedzi.

Uwagi:

 • ilość i stopień trudności pytań trzeba dostosować do możliwość (wieku) uczestników;
 • można rozważyć pomysł stworzenia konta specjalnie na potrzeby projektu, do którego dostęp będą mogli mieli wszyscy partnerzy projektu;
 • quiz lub link należy umieścić na stronie TwinSpace projektu, strona musi być widoczna dla członków TwinSpace.

 

Jak korzystać z Quizziz?  

 

IV Przeprowadzenie turnieju wiedzy. Podsumowanie działania projektowego

Ostatnia aktywność w tym zadaniu projektowym stanowi podsumowanie działań i jest okazją do ewaluacji. Każdy partner projektowy przeprowadza quiz wśród swoich uczniów, uczestników projektu. Jeśli zostanie tu wpleciony element rywalizacji w postaci turnieju międzyszkolnego, wzbogacimy zabawę o dodatkowe emocje i wzbudzimy motywację do zgłębienia realizowanych treści.

Etapy działania:

 1. Przeprowadzenie quizu
 2. Zebranie informacji zwrotnej od uczestników projektu na temat zrealizowanego zadania.

Do ewaluacji możemy wykorzystać na przykład narzędzie: Answergarden lub Formularzy Google

Uwaga:

 • quiz można przeprowadzić niezależnie od pozostałych partnerów (trzymając się wyznaczonego terminarza) lub zorganizować w tym samym czasie turniej dla wszystkich.

Przykładowy quiz – zadanie zrealizowane w czasie realizacji projektu Cyberbezpieczniacy w escape roomie:

Bezpiecznie w Internecie  

 

Scenariusz możecie także pobrać jako PDF i wydrukować:

 

Kodeks eBezpieczeństwa