Konferencja dla przyszłych nauczycieli – podsumowanie

Konferencja dla przyszłych nauczycieli – podsumowanie

W Konferencji Instytucji Podstawowego Kształcenia Nauczycieli wzięło udział 250 osób wykładowców i studentów kierunków pedagogicznych z 44 państw.

To, co powstało w 2012 roku jako inicjatywa pilotażowa (zwana TTI – Teacher Training Institutions Initiative (Inicjatywa ws. Instytucji Kształcenia Nauczycieli)) i objęło oficjalnie w 2018 roku wszystkie kraje zaangażowane w eTwinning oraz stało się ważnym elementem działań, przekształciło się obecnie w jeden z najważniejszych elementów programu, znany jako eTwinning dla Przyszłych Nauczycieli.

Zebrane przykłady wykazały, że wprowadzanie eTwinning do kształcenia przyszłych nauczycieli niesie ze sobą wartość dodaną w wielu dziedzinach, m.in: praktycznym stosowaniu umiejętności XXI wieku, współpracy i projektach, międzynarodowej komunikacji i kooperacji, obywatelstwie cyfrowym.

Konferencja, która wstępnie miała odbyć się w Mediolanie (Włochy), przekształcona w format internetowy ze względu na pandemię Covid-19, uruchomiła nowy etap umożliwiający:

  • Włączanie nowych instytucji;
  • Zwiększanie liczby uczestników pochodzących z zaangażowanych placówek;
  • Włączanie wyższego stopnia administratorów instytucji;
  • Szkolenie i włączanie Krajowych Biur eTwinning.

Pierwszego dnia konferencji uczestników powitał oficjalnie Wilhelm Vukovich z Komisji Europejskiej, Federico Cinquepalmi z włoskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych, Andrea Bollini z włoskiego Ministerstwa Edukacji oraz Elisabetta Nigris z włoskiego programu Krajowej Koordynacji Kształcenia Nauczycieli Edukacji Podstawowej.

Kolejnym punktem wydarzenia były dwa wykłady:

  • Nauczyciele w Europejskim Obszarze Edukacji –  Tapio Säävälę z Komisji Europejskiej oraz
  • eTwinning: od magisterium z ubiegłego wieku do obecnego kształcenia nauczycieli Prof. Piera Cesare Rivoltellę z Università Cattolica Milano

Drugi dzień konferencji poświęcono warsztatom umożliwiającym uczestnikom zgłębienie kwestii metodologicznych, pedagogicznych i administracyjnych. Część warsztatów prowadzona była we współpracy z doświadczonym uczestnikami spotkania – wykładowcami zaangażowanym w realizację programu eTwinning na swoich uczelniach.

Ostatni dzień poświęcono na dzielenie się widzą i doświadczeniem. Jedno z wystąpień było dostępne online, dla wszystkich zainteresowanych

Rola Współpracy i Wspólnot Edukacyjnych w Kształceniu Przygotowującym do Zawodu Nauczyciela Conor Galvin z University College Dublin.

Pełny program Konferencji znajdziesz tutaj.

eTwinning dla Przyszłych Nauczycieli w końcu stał się integralną częścią eTwinning.