Konferencja – Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów

Konferencja – Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów

O nauce programowania we współczesnej szkole oraz synergii pomiędzy przedmiotami ścisłymi, a przyrodniczymi dyskutować będą uczestnicy konferencji odbywającej się w ramach cyklu EDUinspiracje. Wydarzenie będzie miało miejsce 28 kwietnia w Warszawie.

Już niebawem programowanie będzie stałym elementem kształcenia. Uczniowie będą uczyć się nie tylko języka programowania, ale również rozwiązywania problemów oraz analitycznego myślenia. Ponadto zostanie położony większy nacisk na synergię pomiędzy przedmiotami matematycznymi oraz przyrodniczymi, co będzie sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Podczas konferencji pt. „Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów” zostaną przedstawione przykłady unijnych projektów edukacyjnych, które spełniają powyższe cele. O swoich doświadczeniach opowiedzą nauczyciele, którzy byli zaangażowani w realizację tych przedsięwzięć.

W konferencji uczestniczyć będą również eksperci w dziedzinie edukacji oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia: prof. Maciej Sysło z Uniwersytetu Wrocławskiego, Rafał Lew-Starowicz oraz Maciej Kopeć z Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Program

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych konferencją uprzejmie prosimy o dokonanie rejestracji. Podczas wypełniania formularza on-line należy dokonać wyboru jednej sesji tematycznej.

REJESTRACJA