Konferencja warsztatowa: LEGO®Education w projektach eTwinning

Konferencja warsztatowa: LEGO®Education w projektach eTwinning

Dwudniowe spotkanie skierowane jest do szkolnych zespołów nauczycielskich składających się z dyrektorów szkół oraz nauczycieli zajęć komputerowych na poziomach edukacyjnych klas 1-3 oraz 4-8, zatrudnionych w szkołach mieszczących się w województwie mazowieckim.

W ramach spotkania organizatorzy zapewniają:

  1. Konferencję warsztatową w dniu 25 września 2018 (szczegółowy opis warsztatów dostępny jest na stronie konferencji)
  2. Wspólną lekcję pokazową w dniu 2 października 2018

Ponadto, nauczyciele biorący udział w projekcie będą mieli możliwość poprowadzenia lekcji w swojej placówce z wykorzystaniem sprzętu Akademii oraz z pomocą trenera Akademii LEGO®Education.

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się na wydarzenie jest REJESTRACJA w programie eTwinning (uwaga: nie jest to zgłoszenie na konferencję) pod adresem https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm (rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji).

Warunki udziału w seminarium:

  • rejestracja w programie eTwinning (patrz informacje powyżej),
  • zgłoszenie na konferencję szkolnego zespołu nauczycielskiego: dyrektor oraz jeden lub dwóch nauczycieli zajęć komputerowych z tej samej placówki (dwa poziomy edukacyjne), Uwaga: każdy z nauczycieli zobowiązany jest indywidualnie wypełnić formularz zgłoszeniowy na konferencję,
  • udział nauczycieli we wszystkich zaplanowanych w ramach wydarzenia spotkaniach.
 Formularz zgłoszeniowy 

Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele bez doświadczenia w programie eTwinning.

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawych warsztatach, materiały konferencyjne oraz wyżywienie podczas konferencji. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do sieci internetowej WIFI.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 września 2018.

Rezygnacja z udziału w seminarium możliwa jest do 18 września 2018. Uczestnicy rezygnujący po tym terminie zobowiązani będą do pokrycia kosztów wyżywienia.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.