Konkurs eTwinning dla podlaskich szkół i przedszkoli

Konkurs eTwinning dla podlaskich szkół i przedszkoli

Biuro programu eTwinning – Europejska Współpraca Szkół zaprasza nauczycieli, do wzięcia udziału w konkursie eTwinning w Podlaskim. Konkurs organizowany jest pod patronatem honorowym Marszałka Podlaskiego,  we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Konkurs skierowany jest do podlaskich przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w granicach administracyjnych województwa podlaskiego.

Do konkursu można zgłaszać projekty rozpoczęte lub zrealizowane w minionym roku szkolnym, ale także w obecnym (projekty o krótszym czasie trwania, np. 3 tygodniowe lub 2 miesięczne, itp).

Celem konkursu jest nagrodzenie najciekawszych projektów europejskiej współpracy szkół, zrealizowanych w ramach programu eTwinning przez placówki prowadzące działalność oświatową w województwie podlaskim.

Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:
· przedszkola i szkoły podstawowe,
· gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

oraz specjalna kategoria dla najlepszego „debiutanta” – nauczyciela realizującego projekt eTwinning po raz pierwszy.

Regulamin konkursu» 

Jeśli chcesz wyjaśnić swoje wątpliwości skontaktuj się z ambasadorem eTwinning w województwie podlaskim:

Martą Doroszkiewicz: martadoroszkiewicz@wp.pl lub Barbarą Jaworską basiabmw@interia.pl,  lub promotorem Janem Bieleckim: john.bielecki@wp.pl.

W publikacji Zwycięskie projekty eTwinning 2012 znajdziesz przykłady ciekawych projektów.

Zachęcamy do przysyłania zgłoszeń poprzez wypełnienie w terminie do 30 listopada 2013 r.  formularza  zgłoszeniowego.

Czekają atrakcyjne nagrody!