Konkurs – Genialna pomoc logopedyczna

Konkurs – Genialna pomoc logopedyczna

Zapraszamy do udziału w wyjątkowym konkursie grupy LogoTwinnerzy!

We współpracy z ambasadorką Genially i eTwinning, Agnieszką Halicką, oraz ambasadorką, trenerką i moderatorką grupy Moniką Witasik, zachęcamy logopedów, neurologopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli do włączenia się we wspólne działania i udziału w konkursie.

Do wygrania:

  1. miejsce – licencja Genial.ly Master (1 rok)
  2. miejsce – licencja Genial.ly EduPro (1 rok)
  3. miejsce – licencja Genial.ly EduPro (6 miesięcy)

Nagrody ufundował Genially 

Zadanie konkursowe:

Skonstruowanie interaktywnego, autorskiego ćwiczenia w narzędziu Genial.ly, którego odbiorcami będą dzieci i młodzież objęci szeroko rozumianą terapią logopedyczną. Organizator zezwala na zgłoszenie dowolnej liczby prac konkursowych.

Data ogłoszenia: 26.04.2021
Data zakończenia: 09.05.2021 (do końca dnia)
Termin ogłoszenia wyników – najpóźniej 16.05.2021

 

Sposób zgłaszania prac konkursowych:

Wklejenie linku swojej pracy do kolekcji Wakelet:

Kolekcja konkursowa Wakelet  

 

Prace w treści powinny zawierać imię i nazwisko autora. Ich zawartość nie może naruszać praw autorskich. W przypadku niedotrzymania wspomnianych warunków praca zostanie wykluczona z konkursu.

 

Jak dodać materiały do kolekcji Wakelet?  

 

Zgłoszenie pracy w niniejszym konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na upublicznienie pracy na portalach społecznościowych, stronie interenetowej eTwinnig Polska, grupie LogoTwinerzy i dołączenie jej do kolekcji Logopedia należącej do kolekcji Genialne lekcje .

Regulamin konkursu  

 

Zapraszamy także do skorzystania z niezwykle przydatnych materiałów autorstwa Joanny Szymańskiej – Genial.ly dla genialnych logopedów: