Konkurs na plakat “Łodzianin Europejczykiem”

Konkurs na plakat “Łodzianin Europejczykiem”

Z okazji 10. urodzin eTwinningu w Łodzi zorganizowano konkurs na plakat pt.:”Łodzianin Europejczykiem” dla dzieci i nauczycieli wszystkich przedszkoli w naszym mieście. Właśnie w dniu 7 maja, po obradach komisji konkursowej, została przedstawiona lista laureatów.

Organizację konkursu wspierała osobiście pani wizytator, koordynator eTwinning woj. łódzkiego p. Zofia Leduchowska. Pomysłodawcą i koordynatorem konkursu była nauczycielka Alina Wujcik z Przedszkola Miejskiego nr 97 w Łodzi. Fundatorami nagród byli: Kuratorium Oświaty w Łodzi (nagroda główna) oraz Rada Osiedla Radogoszcz jako współorganizatorzy przedsięwzięcia. Konkurs został objęty honorowym patronatem Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, gdzie 14.05 uroczyście otworzono wystawę prac konkursowych i odbyła się uroczystość wręczenia nagród. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Dyplomy i poczęstunek podczas spotkania laureatów ufundowany został przez Radę Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 97 w Łodzi.

Zapraszamy do obejrzenia reportażu:
http://www.kizoa.com/Video-Maker/d21386483k9145887o1l1/konkurs-na-plakat

Lista laureatów i regulamin konkursu są dostępne na:
www.pm97.edu.lodz.pl