Konkurs – Nasz projekt eTwinning 2013

Konkurs – Nasz projekt eTwinning 2013

Ogólnopolski konkurs Nasz projekt eTwinning 2013 – IX edycja jest skierowany do wszystkich nauczycieli w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest wybranie i zaprezentowanie najlepszych projektów współpracy międzynarodowej eTwinning zrealizowanych w latach szkolnych 2012/2013 lub 2011/2012.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning, z siedzibą w Warszawie.

Projekty zgłoszone do konkursu będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

W ramach konkursu Nasz projekt eTwinning 2013 – IX edycja  będą przeprowadzone także dodatkowe konkursy tematyczne:

a)      konkurs dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki, fizyki, chemii, przyrody, biologii lub geografii ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

b)      konkurs na projekt o tematyce zawodowej skierowany do nauczycieli wszystkich przedmiotów ze szkół zawodowych (zasadnicze szkoły zawodowe, technika i inne o profilu zawodowym);

c)      konkurs inspirowany ideą Europejskiego Roku Obywatelstwa (2013 European Year of Citizens).

 

Nauczyciel – koordynator może zgłosić projekt do konkursu pod warunkiem, że  już otrzymał Krajową Odznakę Jakości za ten projekt. Więcej informacji o warunkach i kryteriach przyznawania Krajowej Odznaki Jakości znajduje się na stronie: http://www.etwinning.org.pl/odznaki-jakosci/

Regulamin konkursu zawiera szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu, warunków i kryteriów oceniania projektów, a także formularz zgłoszeniowy, który możny wysyłać do dnia 14 kwietnia 2013 r.

Regulamin konkursu Nasz projekt eTwinning 2013 »

Corocznie, kolejni laureaci otrzymują nagrody fundowane przez Narodowe Biuro Kontaktowe eTwinning i sponsorów. Jest to wyposażenie, np. komputery, tablice multimedialne, aparaty i kamery cyfrowe oraz nagrody pieniężne.

Relacja z uroczystości zakończenia poprzedniej edycji konkursu »

Dziękujemy sponsorom i fundatorom nagród, a w szczególności: Ministerstwu Edukacji Narodowej, Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji, firmie Image Recording Solution, Ambasadzie Francji, Goethe Institut, Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty oraz firmie Zibi za ich zaangażowanie i życzliwość. Dzięki nim nasze konkursy cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a cenne nagrody, które otrzymują szkoły, wykorzystywane są podczas realizacji kolejnych projektów eTwinning.