Konkurs Nasz projekt eTwinning 2014 – X edycja

Konkurs Nasz projekt eTwinning 2014 – X edycja

Ogólnopolskie konkursy „Nasz projekt eTwinning 2014 – X edycja” i konkurs specjalny dla regionalnych przedstawicieli eTwinning, są skierowane do nauczycieli wszystkich przedmiotów, dyrektorów, bibliotekarzy i innych pracowników pedagogicznych z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uprawnionych do udziału w programie. Celem konkursów jest wybranie i zaprezentowanie najlepszych projektów współpracy międzynarodowej eTwinning zrealizowanych w latach szkolnych 2013/2014 lub 2012/2013.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro Programu eTwinning, z siedzibą w Warszawie.

Projekty zgłoszone do konkursu „Nasz projekt eTwinning 2014 – X edycja” będą oceniane w następujących kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

W ramach konkursu „Nasz projekt eTwinning 2014 – X edycja” będą przeprowadzone dodatkowe konkursy tematyczne:

a)   konkurs dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki, fizyki, chemii, przyrody, biologii lub geografii ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

b)  konkurs „Świadomy użytkownik Internetu”;

c)   konkurs Debiut 2014, traktowany jako debiut szkoły i jednocześnie debiut nauczyciela koordynatora projektu.

W roku 2014 Krajowe Biuro Programu eTwinning ogłasza ponadto konkurs specjalny dla nauczycieli, którzy pełnili funkcję przedstawicieli regionalnych eTwinning w Polsce do 31 grudnia 2013 r.

Nauczyciel – koordynator może zgłosić projekt do konkursu pod warunkiem, że już otrzymał Krajową Odznakę Jakości za ten projekt. Więcej informacji o warunkach i kryteriach przyznawania Krajowej Odznaki Jakości znajduje się na stronie: http://www.etwinning.pl/odznaka-jakosci.

Regulaminy konkursów zawierają szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu, warunków i kryteriów oceniania projektów, a także formularz zgłoszeniowy, który możny wysyłać do dnia 23 kwietnia 2014 r.

Regulamin „Nasz projekt eTwinning 2014 – X edycja” do pobrania w formacie pdf.

Regulamin konkursu specjalnego skierowanego do przedstawicieli regionalnych do pobrania w formacie pdf.

Corocznie, kolejni laureaci otrzymują nagrody fundowane przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro Programu eTwinning i sponsorów. Jest to wyposażenie, np. komputery, tablice multimedialne, aparaty i kamery cyfrowe oraz nagrody pieniężne.

Relacja z uroczystości zakończenia poprzedniej edycji konkursu.

Dziękujemy sponsorom i fundatorom nagród, a w szczególności: Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji, firmie Image Recording Solution, Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty za ich zaangażowanie i życzliwość. Dzięki nim nasze konkursy cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a cenne nagrody, które otrzymują szkoły, wykorzystywane są podczas realizacji kolejnych projektów eTwinning.

Dodaj komentarz