Konkurs Nasz projekt eTwinning 2015

Konkurs Nasz projekt eTwinning 2015

Ogólnopolski konkurs „Nasz projekt eTwinning 2015” jest skierowany do nauczycieli wszystkich przedmiotów, dyrektorów, bibliotekarzy i innych pracowników pedagogicznych z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uprawnionych do udziału w programie. Celem konkursów jest wybranie i zaprezentowanie najlepszych projektów eTwinning zrealizowanych w roku szkolnym 2013/2014 lub 2014/2015.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

Zgłoszone do Konkursu projekty, mogą być oceniane w następujących kategoriach wiekowych uczniów: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, a także w następujących kategoriach konkursu dodatkowego:

a.       dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki, fizyki, chemii, przyrody, biologii lub geografii;

b.      „Świadomy użytkownik Internetu”;

c.       „Przedsiębiorczość z eTwinningiem”;

d.      „Projekt eTwinning realizowany na poziomie krajowym”.

Nauczyciel zgłaszający projekt do Konkursu musi posiadać za jego realizację Krajową Odznakę Jakości.

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie, jego harmonogramu i kryteriów oceniania projektów zawarte są w Regulaminie konkursu Nasz projekt eTwinning 2015.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane się do dnia do dnia 31 stycznia 2015 r. włącznie Przypominamy, że formularz jest aktywny tylko przez 30 minut i dobrze jest przygotować wcześniej w pliku tekstowym wymagane informacje.

Nagrody w Konkursie zostaną ufundowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i innych sponsorów. Zazwyczaj jest to wyposażenie typu laptop czy aparat fotograficzny, tablice multimedialne, aparaty i kamery cyfrowe oraz nagrody pieniężne.

Życzymy powodzenia!