Konkurs “Nasz projekt eTwinning 2016”

Konkurs “Nasz projekt eTwinning 2016”

Ogólnopolski konkurs Nasz projekt eTwinning 2016 jest skierowany do nauczycieli wszystkich przedmiotów, dyrektorów, bibliotekarzy i innych pracowników pedagogicznych z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uprawnionych do udziału w programie. Celem konkursów jest wybranie i zaprezentowanie najlepszych międzynardowych projektów eTwinning zrealizowanych w roku szkolnym 2014/2015 lub 2015/2016.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

Zgłoszone do Konkursu projekty, mogą być oceniane w następujących kategoriach wiekowych uczniów:

  • projekt dla uczniów w wieku 3-10 lat (przedszkola i edukacja wczesnoszkolna),
  • projekt dla uczniów w wieku 11-15 lat (szkoły podstawowe klasy IV-VI i gimnazja),
  • projekt dla uczniów w wieku 16-19 lat (szkoły ponadgimnazjalne),

a także w następujących kategoriach konkursu dodatkowego:

  • dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (wiek uczniów – od IV klasy szkoły podstawowej),
  • Historia, kultura i społeczeństwo
  • Debiut – pierwszy projekt eTwinning nauczyciela i szkoły,
  • dla nauczycieli realizujących zgłaszany projekt w trakcie pełnienia funkcji ambasadora eTwinning.

Nauczyciel zgłaszający projekt do Konkursu musi posiadać za jego realizację Krajową Odznakę Jakości. Więcej informacji o warunkach i kryteriach przyznawania Krajowej Odznaki Jakości znajduje się na naszej stronie w zakładce Odznaka Jakości.

Koordynator musi zapewnić Organizatorowi dostęp do TwinSpace projektu poprzez utworzenie konta gościa i podanie w zgłoszeniu danych do logowania. Jeżeli większość wypracowanych materiałów projektu znajduje się na innych portalach czy stronach internetowych, na TwinSpace projektu muszą znajdować się odnośne linki

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie, jego harmonogramu i kryteriów oceniania projektów zawarte są w Regulaminie konkursu Nasz projekt eTwinning.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane się do dnia 31 stycznia 2016 r. włącznie. Przypominamy, że formularz jest aktywny tylko przez 30 minut i dobrze jest przygotować wcześniej w pliku tekstowym wymagane informacje.

Formularz zgłoszeniowy

Życzymy powodzenia!

Dodaj komentarz