KONKURSY POLSKIE »

Ogólnopolski konkurs Nasz projekt eTwinning organizowany jest co roku przez Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji w celu wyróżnienia najlepszych projektów eTwinning realizowanych przez polskie przedszkola i szkoły.

Projekty mogą być zgłaszane do Konkursu w następujących kategoriach wiekowych uczniów:

 • projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat
 • projekt dla uczniów w wieku 7-10 lat
 • projekt dla uczniów w wieku 11-15 lat
 • projekt dla uczniów w wieku 16-19 lat,

a także kategoriach dodatkowych:

 • Synergia eTwinning-Erasmus+ (projekty łączące elementy programów eTwinning i Erasmus+)
 • dla nauczycieli realizujących zgłaszany projekt w trakcie pełnienia funkcji ambasadora eTwinning
 • debiut – pierwszy projekt eTwinning nauczyciela i szkoły
 • oraz dwóch kategoriach tematycznych ogłaszanych we wrześniu roku poprzedniego.

Regulamin konkursu  

KONKURSY EUROPEJSKIE »

Główna kategoria konkursu Europejskie nagrody eTwinning, każdego roku fundowana przez Komisję Europejską, dzieli się na cztery podkategorie – za projekty, w których biorą udział:-

 • Uczniowie w wieku do 6 lat
 • Uczniowie w wieku 7-11 lat
 • Uczniowie w wieku 12-15 lat
 • Uczniowie w wieku 16-19 lat

Obok kategorii głównej w konkursie o Europejskie nagrody eTwinning, co roku ogłaszanych jest także kilka kategorii specjalnych, w których nagrody ufundowały inne organizacje np. nagroda w kategorii język hiszpański ufundowana przez hiszpańskie Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu, nagroda w kategorii język francuski ufundowana przez Międzynarodową Federację Nauczycieli Języka Francuskiego oraz francuskie NSS, nagroda im. Marii Skłodowskiej-Curie dla najlepszego projektu w dziedzinie nauk przyrodniczych i matematyki ufundowana przez polskie NSS i inne.

ODZNAKI JAKOŚCI »

Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Odznaka Jakości jest przyznawana jako: Krajowa Odznaka eTwinning oraz Europejska Odznaka eTwinning.

SZKOŁA ETWINNING »

To wyróżnienie jest symbolem uznania nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale także uznaniem ogromnego zaangażowania całego zespołu eTwinning działającego w danej szkole.

Nagrodzone tą odznaką szkoły to pionierzy i liderzy w takich dziedzinach jak:

 • Praktyka cyfrowa
 • Praktyka w zakresie eBezpieczeństwa
 • Twórcze i innowacyjne podejścia do nauczania
 • Promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry
 • Promowanie praktyk uczenia się opartych na współpracy wśród nauczycieli i uczniów.