KONKURSY POLSKIE »

Ogólnopolski konkurs Nasz projekt eTwinning organizowany jest co roku przez Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji w celu wyróżnienia najlepszych projektów eTwinning realizowanych przez polskie przedszkola i szkoły.

Od edycji konkursu Nasz projekt eTwinning 2016 roku projekty zgłoszone do konkursu będą oceniane przez niezależne jury według dwóch głównych ścieżek uzależnionych od:

  • wieku uczniów włączonych w projekt: projekt dla uczniów w wieku 3-10 lat (przedszkola i edukacja wczesnoszkolna), 11-15 lat (klasy IV-VI szkoły podstawowej i gimnazja) i 16-19 lat (szkoły ponadgimnazjalne);
  • tematyki projektu (każdego roku we wrześniu ogłoszone tematyki mogą być inne np. w 2015 było to: Świadomy użytkownik Internetu, konkurs dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i  Przedsiębiorczość z eTwinningiem).

Dodatkowo na stałe wprowadzono do konkursu kategorie: dla nauczycieli realizujących projekt podczas pełnienia funkcji ambasadora i debiut nauczyciela i szkoły w eTwinning.

Stały regulamin konkursu Nasz projekt eTwinning 

KONKURSY EUROPEJSKIE »

Główna kategoria konkursu Europejskie nagrody eTwinning, każdego roku fundowana przez Komisję Europejską, dzieli się na trzy podkategorie – za projekty, w których biorą udział:

  • uczniowie w wieku 4-11 lat,
  • uczniowie w wieku 12-15 lat,
  • uczniowie w wieku 16-19 lat.

Obok kategorii głównej w konkursie o Europejskie nagrody eTwinning, co roku ogłaszanych jest także kilka kategorii specjalnych, w których nagrody ufundowały inne organizacje np. nagroda w kategorii język hiszpański ufundowana przez hiszpańskie Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu, nagroda w kategorii język francuski ufundowana przez Międzynarodową Federację Nauczycieli Języka Francuskiego oraz francuskie NSS, nagroda im. Marii Skłodowskiej-Curie dla najlepszego projektu w dziedzinie nauk przyrodniczych i matematyki ufundowana przez polskie NSS i inne.

ODZNAKI JAKOŚCI »

Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Odznaka Jakości jest przyznawana jako: Krajowa Odznaka eTwinning oraz Europejska Odznaka eTwinning.