Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości

Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości

Zapraszamy do ubiegania się o Krajową i Europejską Odznakę Jakości. W tym celu trzeba do 14 października br. wysłać ze swojego Desktopu formularz zgłoszeniowy do Krajowej Odznaki Jakości.

Krajowa Odznaka Jakości

Krajowa Odznaka Jakości (KOJ) przyznawana jest przez Krajowe Biuro Programu eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju.

Zgłaszanie projektu do Krajowej Odznaki Jakości

Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na swoim Pulpicie eTwinning (Desktop), w zakładce ‘Moje projekty’. Jeśli masz więcej niż jeden projekt, który twoim zdaniem zasługuje na Odznakę, wówczas wypełniasz formularz zgłoszeniowy dla każdego projektu.

Krajowe Biuro Programu eTwinning (NSS) ocenia projekty zgłoszone przez nauczycieli do Krajowej Odznaki Jakości i przyznaje tę Odznakę Jakości danemu nauczycielowi.

Krajowe Biuro Programu eTwinning w Polsce przyznaje Krajowe Odznaki Jakości ‘na bieżąco’ przez cały rok. Ale jeśli nauczyciel chce otrzymać Europejską Odznakę Jakości powinien wysłać formularz zgłoszeniowy do dnia 14 października br.

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest: wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Wymagania i kryteria przyznawania Krajowej Odznaki Jakości opisane są na stronie: http://www.etwinning.pl/odznaka-jakosci

Europejska Odznaka Jakości

Europejska Odznaka Jakości (EOJ) jest drugim poziomem odznaczenia i przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning tym nauczycielom, którzy otrzymali KOJ za realizację projektu, a ponadto projekt spełnił następujące warunki:

1. Co najmniej dwóch partnerów (z różnych krajów) otrzymało już Krajową Odznakę Jakości.

2. W wyniku procesu selekcji projekt został zaproponowany do Europejskiej Odznaki Jakości przez co najmniej jedno Krajowe Biuro NSS.

Europejskie Odznaki Jakości przyznawane są tylko raz w roku i ogłaszane są na portalu eTwinning.

Aby otrzymać EOJ w roku 2014 należy aplikować o KOJ do 14 października 2014 z Desktopu czyli swojego Pulpitu.

Dodaj komentarz