Kreatywne pomoce dydaktyczne

Kreatywne pomoce dydaktyczne

Zapraszamy na bezpłatne seminarium online, które odbędzie się w dniach 9-11 marca 2021r. (trzy wieczorne spotkania).

Wydarzenie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning LIVE. Skierowane jest w pierwszej kolejności do nauczycieli i pedagogów szkół specjalnych, integracyjnych oraz nauczycieli szkół ogólnodostępnych pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning i chcieliby, pod opieką ambasadora programu eTwinning, zrealizować swój pierwszy projekt pt: “Kreatywne pomoce dydaktyczne”.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Program seminarium  

 

UWAGA!

Szkolenie oraz zawarte w nim treści opracowane zostały z myślą o nauczycielach i pedagogach szkół specjalnych. Jeśli nauczacie na innych etapach kształcenia lub w innych typach szkół wybierzcie inne seminarium – oferta wydarzeń będzie systematycznie rozszerzana o kolejne tematy dedykowane innym etapom edukacyjnym. Zapraszamy do uważnego śledzenia naszej strony, zwłaszcza zakładki Szkolenia krajowe.

 

Seminarium poprowadzi Zyta CzechowskaAmbasadorka programu eTwinning w województwie wielkopolskim

Nauczyciel Roku 2019. Właścicielka i dyrektorka Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli – Zyta Czechowska specjalni.pl. Absolwentka UAM w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna, od 25 lat  terapeutka i nauczycielka w szkole specjalnej.  Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli “SPEcjalna edukacja cyfrowa” i autorka wielu branżowych publikacji. Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów edukacyjnych. Prowadzi warsztaty i szkolenia oraz Rady Pedagogiczne dla nauczycieli z zakresu stosowania i wdrażania TIK. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl. Ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli. Trenerka Cyfrowego Dialogu i programu  #SuperKoderzy w zakresie programowania i TIK. Należy do społeczności Superbelfrzy RP.  Trenerka Umiejętności Społecznych. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Ekspert, nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. Ambasadorka marki W. Kruk.

Warunki udziału w seminarium:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.
Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:

Dołącz do społeczności eTwinning  

Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
W pierwszej kolejności przyjmowani będą nauczyciele pedagodzy ze szkół specjalnych, integracyjnych oraz nauczyciele szkół ogólnodostępnych pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia oraz rozpoczęcia projektu.
Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i dołączą do wspólnego projektu rejestrowanego przez prowadzącego seminarium ambasadora.

 

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe oraz aktywnie przystąpi do realizacji projektu eTwinning, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 3 marca 2021 o godzinie 23:59. W przypadku dużej ilości aplikacji nabór może zostać zakończony wcześniej.

 

Formularz zgłoszeniowy